Wystawa fotografii „Pięć lat organizacji światowego konkursu”

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii "Pięć lat organizacji światowego konkursu - Wiary i wierni tego świata", wybrane prace fotograficzne. Otwarcie wystawy odbędzie się 30 lipca 2015 r., godz. 17:00. Wystawa potrwa do 22 sierpnia 2015 r. Wstęp wolny.

ks. dr Zbigniew Michał Stokłosa
Wystawa fotografii „Pięć lat organizacji światowego konkursu”

Fotografia jako dziedzina sztuki zajmuje się przekazywaniem rzeczywistości, w której uczestniczy człowiek. Elementem kształtującym człowieczeństwo jest również jego religijność, na którą składa się osobista relacja do Boga, udział w różnorodnych obrzędach liturgicznych oraz transparencja przyjętych treści w codziennym życiu.

Fotografik próbuje uchwycić i utrwalić te momenty, w których człowiek wchodzi w relację z rzeczywistością nadprzyrodzoną, której zazwyczaj towarzyszą wielorakie środki wyrazu. W każdej religii bowiem mamy do czynienia z Tajemnicą Świętości Boga, który wydaje się daleki, a z drugiej strony nieustannie miłującym człowieka. To spotkanie z Bogiem wyzwala rozmaite uczucia, których człowiek nie jest w stanie ukryć. Rola uchwycenia i ukazania tych uczuć przypadła w udziale także fotografii.
Obraz fotograficzny tworzy nie tylko zastana sytuacja religijna, ale również wewnętrzna wrażliwość fotografującego. To właśnie on decyduje o tym, co chce ukazać i w jaki sposób pragnie to uczynić, nadając formę obrazowi. Wynikiem jego pracy jest jego własne doświadczenie spotkania z przeżywającym sacrum człowiekiem i pragnienie podzielenia się nim.

Oglądając zdjęcia odbiorca wchodzi w pełną tajemnicy przestrzeń liturgiczną, która dostarcza mu wielu przeżyć estetycznych i pomaga w kontemplacji Boga. Zewnętrzna estetyka obrzędów religijnych wyzwala u odbiorcy nie tylko zachwyt, ale również chęć osobistego przeżycia doświadczenia religijnego. Częstokroć akty religijne są wynikiem wrażliwości i spontaniczności, które są następstwem wewnętrznej potrzeby zwrócenia się ku komuś lub czemuś wyższemu.
Człowiek, jako istota z natury religijna, rozpatruje swoje życie w kontekście religijnym. Wiara jest zwykle odpowiedzią na miłość Boga i dla niej właśnie poszukuje się odpowiedniej scenerii. Dlatego często natura, świece, świątynna cisza, muzyka, gra światła stanowią wielką pomoc w przeżywaniu sacrum.

Prezentowane zdjęcia mają za zadanie nie tylko ukazać zewnętrzną formę wiary człowieka, ale przede wszystkim wyzwolić u widza pragnienie osobistego spotkania z Bogiem.

PODCASTY I GALERIE