Wyprawa Wileńska – pierwsza polska operacja zbrojna podczas wojny polsko-bolszewickiej. Premiera już dziś wieczorem

Jak zakończyła się Wyprawa wileńska i czy Józef Piłsudski zdobył Wilno? Na te i inne pytania związane z Wyprawą wileńską odpowiedź znajdziecie w poniedziałkowy wieczór na kanale na FB Oddziału IPN w Białymstoku i na zw.lt. Waldemar Tyszuk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej opowie o pierwszej polskiej ofensywie podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zapraszamy do wspólnego oglądania o godzinie 19.00 (18:00 czasu polskiego) w poniedziałek 20 kwietnia 2020 r.

zw.lt

Fot. Joanna Bożerodska

W ramach wojny polsko-bolszewickiej polska ofensywa na wschód byłaby nie możliwa bez zdobycia Wilna. Dlatego też jako pierwszą operację militarną nazwaną „Wyprawą wileńską” dowodził bezpośrednio sam Józef Piłsudski. Działania rozpoczęte w 16 czerwca 1919 r.  miały na celu zajęcie przede wszystkim Wilna, ale również wyzwolenie z rąk Rosji bolszewickiej Lidy, Nowogrodu i Baranowicz. Zadanie opanowania Wilna przypadło grupie kawaleryjskiej pod wodzą ppłk Władysława Beliny-Prażmowskiego oraz zgrupowaniu piechoty  gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.

W ramach wojny polsko-bolszewickiej 16 kwietnia 1919 roku rozpoczęła się polska ofensywa bezpośrednio dowodzona przez Józefa Piłsudskiego nazywana „Wyprawą wileńską”. Celem jej było zdobycie Wilna, ale także  wyzwolenie Lidy, Nowogródka i Baranowicz. Rozpoczęcie ofensywy na wschód nie byłoby bowiem możliwe bez zdobycia Wilna. Te zadanie przypadło grupie kawaleryjskiej pod wodzą ppłk Władysława Beliny-Prażmowskiego oraz zgrupowaniu piechoty  gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Wczesnym rankiem 19 czerwca 1919 r. polska jazda dotarła do przedmieść Wilna rozpoczynając atak na pozycje Armii Czerwonej. W zaciętych walkach ulicznych wyróżnił się oddział por. Orlicza – Dreszera. W krytycznej sytuacji przyszła z pomocą piechota, której batalion udało się z Lidy przerzucić zdobytym pociągiem. Późnym popołudniem 20 kwietnia 1919 r. Wilno można było uznać za zdobyte, choć niedobitki oddziałów bolszewickich stawiały jeszcze opór. Dzień później do Wilna przybył Józef Piłsudski, a  wieść o wiktorii została entuzjastycznie przyjęta w polskim społeczeństwie. 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej