We wrześniu – Odpust Matki Boskiej Trockiej

W roku Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy, z okazji 300-lecia koronacji cudownego obrazu, w pierwszym tygodniu września w Trokach będzie odbywał się Odpust Matki Boskiej Trockiej. Poniżej zamieszczamy program obchodów.

zw.lt
We wrześniu – Odpust Matki Boskiej Trockiej

Fot. Roman Niedźwiecki

1-8 września 2018 r.

31 sierpnia, godz. 19.00 – ROZPOCZĘCIE ODPUSTU. I Uroczyste Nieszpory ku czci koronacji cudownego obrazu NMP – Matki Boskiej Trockiej (1718-2018 r.).

Sobota, 1 września
MARIO – MATKO BOGA I LUDZI, MIEJ W SWEJ OPIECE DZIECI I MŁODZIEŻ

Dzień pielgrzymowania dekanatu wileńskiego I

08.00 – Piesza pielgrzymka młodzieżowa spod Ostrej Bramy do Trok.

10.00 – modlimy się o obfitość łask Bożych na czas rozpoczynającego się Odpustu,
12.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej nad uczniami i studentami w rozpoczynającym się roku szkolnym i akademickim,
17.00 – modlimy się za nauczycieli, wykładowców i pracowników oświaty.

Wieczór młodych pielgrzymów:
19.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej oraz mądrość w poznawaniu woli Bożej dla młodzieży na Litwie,
20.00 – agapa,
20.30 – wieczór radości, nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu, do mszy porannej dnia następnego.

Niedziela, 2 września. Główny dzień Odpustu.
MARIO – PATRONKO LITWY, WSTAW SIĘ ZA OJCZYZNĄ I JEJ DZIEĆMI

10.00 – modlimy się za rodaków mieszkających poza granicami kraju,
12.00 – modlimy się o wstawiennictwo Matki Bożej, Patronki Litwy, za Ojczyzną w roku obchodów stulecia odzyskania Niepodległości,
17.00 – modlimy się za Kościół na Litwie i o odrodzenie duchowe parafii,
19.00 – modlimy się o to, aby głoszona przez Papieża nowina o nadziei pokładanej w Chrystusie dotarła do serca każdego obywatela w kraju.

11.15 – 11.55, 13.30 – 15.00 – Święto Kolorowych Uśmiechów.

Poniedziałek, 3 września
MARIO – KRÓLOWO POKOJU, MIEJ W SWEJ OPIECE ŚWIAT NĘKANY NIEPOKOJEM

Dzień pielgrzymowania dekanatu orańskiego

10.00 – modlimy się za kuszonych i prześladowanych chrześcijan,
12.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej nad światem spragnionym pokoju.

Wieczór pielgrzymów z Grzegorzewa
17.00 – modlimy się o pokój w naszych domach i sercach,
19.00 – modlimy się za wojsko i wszystkich obrońców Ojczyzny.

Wtorek, 4 września
MARIO – MATKO NADZIEI, KIERUJ NASZYMI KROKAMI RÓWNIEŻ W CHWILACH TRUDNYCH

Dzień pielgrzymowania dekanatów święciańskiego i ignalińskiego

10.00 – modlimy się za pielgrzymów, którzy przez wieki przychodzili do świątyni w Trokach,
12.00 – modlimy się za wszystkich parafian, którzy swoim życiem i żywą wiarą dawali świadectwo miłości do Maryi.

Wieczór pielgrzymów z Wojdat i Czarnego Boru
17.00 – modlimy się za kapłanów, siostry zakonne i wszystkich, którzy przez wieki prowadzili wiernych ku Maryi,
19.00 – modlimy się za fundatorów i wszystkich dobroczyńców, którzy przez wieki dbali o świątynię Matki Bożej Trockiej.

Środa, 5 września
MARIO – MATKO KOŚCIOŁA, MIEJ W SWEJ OPIECE KSIĘŻY I CAŁY KOŚCIÓŁ

Dzień pielgrzymowania dekanatów nowowilejskiego i solecznickiego

10.00 – modlimy się za księży, którzy utracili radość swego powołania,
12.00 – modlimy się o wstawiennictwo Matki Bożej za księżmi i seminarzystami.

Wieczór pielgrzymów z Rudziszek i Starych Trok
17.00 – modlimy się o radość płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa dla tych, którzy tej radości nie odkryli,
19.00 – modlimy się o powołania do duchowieństwa i życia konsekrowanego.

Czwartek, 6 września
MARIO – GWIAZDO NOWEJ EWANGELIZACJI, MIEJ W SWEJ OPIECE ODDALONYCH OD CHRYSTUSA, DOPROWADŹ DO OSOBISTEGO ICH SPOTKANIA ZE ZBAWICIELEM
Dzień pielgrzymowania dekanatu kalwaryjskiego

Sprawowanie Eucharystii:
10.00 – modlimy się o łaskę miłosierdzia dla tych, którzy świadomie odrzucają naukę Chrystusa,
12.00 – modlimy się o wstawiennictwo Matki Bożej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, za wszystkimi głoszącymi Dobrą Nowinę.

Wieczór pielgrzymów z Landwarowa
17.00 – modlimy się za misjonarzy i kraje misyjne,
19.00 – modlimy się o łaskę nawrócenia dla oddalonych od Boga i Kościoła.

Piątek, 7 września
MARIO – POCIESZYCIELKO STRAPIONYCH, MIEJ W SWEJ OPIECE CHORYCH I ODRZUCONYCH

Dzień pielgrzymowania dekanatu wileńskiego II

Sprawowanie Eucharystii:
10.00 – modlimy się za samotnych i porzuconych seniorów,
12.00 – modlimy się za chorych, pielęgniarki i wszystkich pracowników służby zdrowia.

Wieczór pielgrzymów z Porudomina
17.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej nad porzuconymi dziećmi,
19.00 – modlimy się za uchodźców i ludzi wykorzystywanych.

Od godz. 20.00 – nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu, do mszy porannej dnia następnego.

Sobota, 8 września. Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
MARIO – MATKO BOŻEJ MIŁOŚCI, MIEJ W SWEJ OPIECE NARZECZONYCH I RODZINY

10.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej nad sierotami i dziećmi pozbawionymi miłości rodzicielskiej,
12.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej Miłości nad rodzinami na Litwie,
17.00 – modlimy się za narzeczonych i wszystkich, którzy przygotowują się do zawarcia związku małżeńskiego,
19.00 – modlimy się o to, aby doświadczone podczas Odpustu łaski wzmocniły nas w naszej codzienności.

8 września, godz. 19.00 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ODPUSTU. Uroczysta historyczna Msza Św. ku czci koronacji cudownego obrazu NMP – Matki Boskiej Trockiej (1718-2018 r.) (Missa Solemnis).

NABOŻEŃSTWA W KAŻDYM DNIU ODPUSTU

MSZE ŚWIĘTE:
10.00 i 17.00 – w jęz. polskim
12.00 i 19.00 – w jęz. litewskim

KATECHEZY:
9.45 i 16.45 – w jęz. polskim
11.45 i 18.15 – w jęz. litewskim
MODLITWA RÓŻAŃCOWA:
9.20 – w jęz. polskim
11.20 – w jęz. litewskim

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
Codziennie w godzinach 20.00 – 22.00.
W nocy z 1 na 2 września – nocna adoracja
W nocy z 7 na 8 września – nocna adoracja

*tematy dni zostały wybrane w oparciu o rozważania Papieża Franciszka

Bazylika p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach
ul. Birutės 5, Troki

www.trakubaznycia.lt

PODCASTY I GALERIE