Wodokty: Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Laudzie

19–21 września w Wodoktach (Vadaktai, rej. radziwiliski, okr. szawelski)odbędą się uroczyste obchody w ramach ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Roku Henryka Sienkiewicza, organizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz miejscowe władze

zw.lt
Wodokty: Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Laudzie

Fot. Organizatorzy

Uroczystości rozpoczną się 19 września o godzinie 10:00 spotkaniem przy pomniku Witolda Wielkiego, mszą św. w miejscowym kościele za duszę Henryka Sienkiewicza oraz odsłonięciem na fasadzie świątyni tablicyupamiętniającej noblistę w setną rocznicę śmierci (z inskrypcją w dwóch językach).

Program obchodów obejmuje konferencję historyczno-literacką z udziałem polskich i litewskich naukowców oraz nadanie bibliotece w Wodoktach imienia Henryka Sienkiewicza. Ponadto przez przedstawicieli miejscowych władz, a także gości z Polski zostanie posadzonych sto dębów,co zainauguruje park pamięci Henryka Sienkiewicza w Wodoktach. W domu kultury w Szczedrobowie odbędą się spotkania artystyczne.Uświetni je Andrzej Pilecki, wileński pianista, który wykona utwory m.in. Michała Kleofasa Ogińskiego, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.

Uroczystości zakończąsię 21 września o godzinie 20:00 wieczorem pożegnalnym oraz spotkaniem z przedstawicielami miejscowych władz.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

PODCASTY I GALERIE