„Wileńszczyzna mą ojczyzną” – konkurs na najciekawsze i najtreściwsze hasło do Wilnopedii

Konkurs „Wileńszczyzna mą Ojczyzną” – konkurs na najciekawsze i najtreściwsze hasło do Wilnopedii – Internetowej Encyklopedii Wilna i Wileńszczyzny – www.wilnopedia.lt

zw.lt
„Wileńszczyzna mą ojczyzną” – konkurs na najciekawsze i najtreściwsze hasło do Wilnopedii

Tematy prac konkursowych:
– Najciekawsze hasła związane z Wileńszczyzną.
– Najmniej znane informacje związane z Wileńszczyzną.
– Najciekawsze i najmniej znane informacje związane z Wileńszczyzną z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prace można nadsyłać do następujących kategorii:
– Ciekawostki
– Dania
– Ludzie
– Miejscowości
– Obiekty
– Słowa
– Wydarzenia

Hasła
Każde z haseł podzielone jest na części:

1. Hasło
2. Skrót – streszczony opis hasła
3. Treść – część opisowa hasła
4. Hasło może też być uzupełnione informacją obrazkową lub filmową.
W przypadkach korzystania przez Autora z materiałów należy podać ich źródła.

Nagrody i wyróżnienia
– Nagroda główna – laptop
– Dodatkowe nagrody rzeczowe i wyróżnienia
– Wyróżnienia dla nauczycieli-koordynatorów za zaangażowanie
– Dyplomy uczestnictwa dla uczestników, szkół i nauczycieli

Adresaci
Młodzi Polacy mieszkający na Litwie – uczniowie klas 7-12 szkół i gimnazjów Wilna i Wileńszczyzny z polskim językiem nauczania z zaangażowaniem nauczycieli.

Do pobrania:

Konkurs-Wilenszczyzna_formularz
Konkurs Wilenszczyzna regulamin

Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 9 grudnia 2018 r. w wersji tekstowej elektronicznej (*.doc, *.docx, *.odt lub innej wersji edytowalnej) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy: konkurs@wilnopedia.lt

UWAGA!!! Przesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację zgodnie z regulaminem Wilnopedii oraz na gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb Wydawcy.

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać kompetentne niezależne jury, składające się z 3 osób.

W grudniu odbędzie się finał konkursu, podczas którego wybranym uczestnikom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

PODCASTY I GALERIE