Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza do sprzątania Rossy

Koło Związku Polaków na Litwie “Wileńska Młodzież Patriotyczna” zaprasza na jesienną akcję sprzątania najstarszej wileńskiej nekropolii - “Młodzi dla Rossy 2016”.

zw.lt
Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza do sprzątania Rossy

Fot. Organizatorzy

„Szczególne zaproszenie kierujemy do uczniów i nauczycieli wileńskich szkół, harcerzy oraz wszystkich chętnych!” – piszą organizatorzy.

Sprzątanie odbędzie się dwukrotnie:
21 października (piątek) od godz. 15:00
22 października (sobota) od godz. 11:00.

Wileńska Młodzież Patriotyczna dba o cmentarz od 2013 roku. Działka, którą opiekuje się WMP, jest największą pod względem powierzchni na terenie całego cmentarza. Od dwóch lat aktywny udział w sprzątaniu bierze Ambasada Rzeczypospolitej Polski w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE