Weź udział w egzaminie z WOS’u i zdobądź atrakcyjne nagrody!

Piąta edycja projektu edukacyjnego „Europejczycy, Polacy, Obywatele” zorganizowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) powoli dobiega końca. Sześć tegorocznych bloków tematycznych zostało przedstawionych na falach radia „Znad Wilii” oraz w piątkowych artykułach na łamach gazety „Kurier Wileński”.

zw.lt
Weź udział w egzaminie z WOS’u i zdobądź atrakcyjne nagrody!

Pragniemy poinformować, iż zwieńczenie projektu będzie przeprowadzone za pośrednictwem platformy wos.efhr.eu, na której uczniowie klas 9-12 mogą się zarejestrować i przystąpić do egzaminu w dniach 7-8 grudnia 2017 r.

Egzamin będzie składał się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt, za nieprawidłową 0) i 3 pytań otwartych (można uzyskać 10 punktów za jedno pytanie otwarte). W części testowej egzaminu uzyskać można maksymalnie 30 punktów, za pytania otwarte również 30. W sumie zdobyć będzie można 60 punktów. Każde pytanie testowe ma 3 warianty odpowiedzi. Aby zdać egzamin, należy zdobyć co najmniej 30 punktów. Jednak należy podjąć próbę odpowiedzenia na co najmniej dwa pytania otwarte. Prace w których nie znajdą się odpowiedzi na pytania otwarte, nie będą sprawdzane. Odpowiedź powinna zawierać przykłady, być przejrzysta, jasna, dotyczyć tematu i dokładnie odpowiadać na wskazane pytanie w zadaniu. Na udzielenie odpowiedzi uczniowie będą mieli łącznie 40 minut.

Do egzaminu można przystąpić tylko jeden raz, w wybranym przez siebie dniu i porze. Wyniki ogłoszone zostaną na uroczystej gali EFHR, która się odbędzie 15 grudnia br. od godz. 16 w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (ul. V. Druskio 11).

Pytania egzaminacyjne opracowane zostały na podstawie podręcznika „Europejczycy, Polacy, Obywatele” oraz audycji i artykułów, które dostępne są na stronie internetowej EFHR.

Wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo. Dla trzech osób, które wykażą się najlepszą wiedzą zaplanowane są atrakcyjne nagrody: I miejsce – rower, II miejsce – lot balonem, III miejsce – bilety autobusem Eurolines do Rygi w obie strony, dla wyróżnionej osoby – gra planszowa. W tym roku, przewidzieliśmy również dodatkową nagrodę dla nauczyciela, którego uczeń zwycięży w konkursie, jest to dziesięciodniowy pobyt w klinice rehabilitacyjnej w Krojantach. Każdy uczestnik również otrzyma rabat w wysokości 50% na pobyt w Parku wodnym „Vichy“.

Za nagrody dziękujemy naszym sponsorom: przewoźnikowi Eurolines, Klinice rehabilitacyjnej w Krojantach, Samorządowi miasta Wilno, Instytutowi Polskiemu w Wilnie, Uniwersytetowi w Murcji, Biurowi Rzecznika Praw Dziecka oraz Parku wodnemu „Vichy”.

Patroni medialni  – codziennik „Kurier Wileński”, „Wilnoteka” oraz „Radio Znad Wilii”.
Aby przystąpić do egzaminu, należy założyć konto na platformie wos.efhr.eu. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny (+370 691 50 822) lub mailowy wos@efhr.eu.

PODCASTY I GALERIE