Wernisaż wystawy Młode Oko

Spojrzenie studentów dziennikarstwa UW na Polskę i sąsiadów. Wystawa prac dyplomowych i projektów dokumentalnych.

zw.lt
Wernisaż wystawy Młode Oko

Fot. Organizatorzy

Polska ulega nieustannym przemianom a ich skutki przenikają się, nawarstwiają się a często również kolidują ze sobą. Upadek komunizmu to swoiste kolejne odzyskanie wolności lecz i lęk przed poradzeniem sobie w wolnorynkowym świecie. Wstąpienie do Unii Europejskiej to otwarcie się na tak upragniony Zachód, ale i ciągłe przeliczanie suwerenności na ilość płynącego do Polski euro. Totalna globalizacja informatyczna i nowa struktura więzi społecznych przeciwstawiana jest przez wielu tradycyjnym więziom rodzinnym. Pytania o siebie, pytania o bliskich, pytania o nieznajomych, pytania o Boga (lub Jego brak). Pytania o relację ich wszystkich między sobą.
Prezentowane na wystawie Młode Oko fotografie to w większości wynik wielomiesięcznej pracy naszych studentów, wnikliwej obserwacji społeczeństwa i przemian, które się w nim dokonują.

To, co wzbudza we mnie ogromny szacunek do naszych studentów, to ich ogromna chęć znalezienia odpowiedzi na nurtujące ich pokolenie pytania. Ich poszukiwania i przemyślenia. I próba stworzenia spójnej wizualnej wypowiedzi by podzielić się tym rozterkami z innymi.
Tematów jest wiele: czy słowo „Bóg” pasuje jeszcze do „Honor i Ojczyzna”, czy warto ginąć za swoich braci, czy powinno się iść do więzienia za kradzież cukierków o wartości 50 eurocentów, czy można odczuwać dumę z bycia Polakiem, Tatarem, Karaimem a jednocześnie obywatelem półmiliardowej Unii, no i wreszcie: co sądzić o „zataczaniu się w odpowiednich kręgach”? 

Język fotografii nie jest jednoznaczny i nie daje prostych odpowiedzi. Często ją sugeruje, ale jeszcze częściej pyta nas odbiorców i zachęca do samodzielnego wyciągania wniosków. Prowokuje do myślenia. To dobrze!

Projekty fotograficzne, które weszły w skład wystawy, to w głównej mierze prace dyplomowe studentów specjalności Fotografia na kierunku Dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Promotorami prac są Andrzej Zygmuntowicz, Paweł Żak i Wojciech Sternak. Zależało mi jednak by pokazać również zdjęcia z pleneru fotograficznego z okolic Krakowa (plenery te organizujemy dla naszych studentów co rok, zawsze w innym miejscu), a także wybrane projekty członków Koła Naukowo Artystycznego „No Title Work” składającego się ze studentów naszej specjalności.

I jeszcze kilka słów o naszych studiach: Studia licencjackie są przeznaczone dla osób, które interesują się fotografią i z nią wiążą swoją przyszłość zawodową – zarówno w tradycyjnej prasie drukowanej jak i w mediach elektronicznych, reklamie, instytucjach kultury, wydawnictwach lub galeriach sztuki. Uczestnicy studiów licencjackich zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, a edukacja odbywa się w kilku pracowniach m.in. podstaw fotografii, fotografii klasycznej, cyfrowej, projektowania graficznego, a także fotografii studyjnej. Studenci mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych i budowania doświadczenia zawodowego w trakcie staży i praktyk organizowanych i realizowanych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb czy zainteresowań.

Studia magisterskie są przeznaczone dla osób, które mają już doświadczenie w zakresie fotografii. Nasza profesjonalna kadra prowadzi zajęcia dydaktyczne w sposób pozwalający studentom na rozwijanie własnych pasji, kreatywności i otwartości na współczesne trendy; inspiruje i ułatwia zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych; pomaga w tworzeniu nowoczesnego warsztatu fotografa i dziennikarza. Pod okiem fachowców studenci przygotowują własne zarówno krótko-jak i długoterminowe prace i projekty fotograficzne. W trakcie studiów magisterskich zachęcamy studentów do podejmowania i realizowania ambitnych wyzwań fotograficznych, a także do świadomego, przemyślanego wyboru przyszłej specjalizacji zawodowej. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów. Realizowane podczas nich tematy i projekty służą poszerzaniu wiedzy teoretycznej i umożliwiają opanowanie szerokiego spektrum techni i technologii fotograficznych oraz medialnych.

W procesie kształcenia studentów kierujemy się podejściem praktycznym, które jest najskuteczniejsze w przygotowaniu do pracy w mediach, zarówno drukowanych jak i elektronicznych. Program jest opracowywany i systematycznie dostosowywany z jednej strony do specyficznych wymagań rynku medialnego, z drugiej – do aspiracji zawodowych, artystycznych i naukowych studentów.

Dr Wojciech Sternak

Absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW i Wydziału Komunikacji Multimedialnej poznańskiej ASP (UAP). Doktorat na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Fotograf i kulturoznawca. Zajmuje się teorią, praktyką i dydaktyką fotografii (zwłaszcza dokumentalnej). Autor tekstów o fotografii oraz wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Czas i miejsce: 3 lutegoo godzinie 18:00 Dom Kultury Polskiej. Wstęp wolny.

PODCASTY I GALERIE