Weekend powołań w Wileńskim Seminarium Duchownym

Wileńskie Seminarium Duchowne zaprasza mężczyzn w wieku 17-35 lat na weekend powołań, który jest możliwością zapoznania się z powołaniem kapłańskim i działalnością placówki.

zw.lt
Weekend powołań w Wileńskim Seminarium Duchownym

Uczestnicy weekendu powołań, który się odbędzie w dniach 22-24 lutego, w ciągu trzech dni będą funkcjonowali zgodnie z rytmem seminarium.

Mężczyźni wezmą udział w specjalnych rekolekcjach i szkoleniach.

Więcej informacji pod nr telefonu: (8-5) 2701602 albo mejlowo: rastine@vks.lcn.lt.

Obecnie w seminarium studiują klerycy z 3 diecezji: wileńskiej, poniewieskiej i koszedarskiej. Formacja w seminarium łącznie trwa 7 lat. Rozpoczyna się rokiem propedeutycznym, po tym filozoficzne – teologiczne studia, które trwają sześć lat. Na trzecim roku alumni otrzymują sutanny i od tej chwili są kandydatami na diakonów i księży. Święcenia diakonatu odbywają się na szóstym roku.

Wspólnota seminaryjna żyje w rytmie modlitwy a centrum stanowi codzienna msza św., celebrowana każdego dnia w kaplicy. Wyjątek stanowi niedziela, w tym dniu bowiem seminarzyści uczestniczą w mszach św. we wspólnotach parafialnych, bądź miejscach praktyk niedzielnych.

PODCASTY I GALERIE