Warsztaty skierowane do dziennikarzy muzycznych

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym zaprasza warsztaty krytyki muzycznej, które odbędą się podczas II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie w dniach 14-18 września 2021. Dla najlepszych przewidziane są: staż w redakcji i publikacje na łamach „Ruchu Muzycznego”.

zw.lt
Warsztaty skierowane do dziennikarzy muzycznych

Fot. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Do udziału w warsztatach zapraszani są studenci i absolwenci kierunków muzycznych i humanistycznych, a także wszystkie osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach muzycznych zbieżnych z profilem konkursu, które chcą rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie pisania o muzyce klasycznej (osoby pełnoletnie do 30. roku życia).

Zgłoszenia do 12 sierpnia 2021 roku.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj: https://nimit.pl/aktualnosci/warsztaty-krytyki-muzycznej-pod-okiem-jacka-marczynskiego/

 Warsztaty poprowadzi Jacek Marczyński – wybitny dziennikarz i publicysta, recenzent dziennika Rzeczpospolita, wieloletni współpracownik TVP Kultura, „Ruchu Muzycznego” i miesięcznika Teatr.

Tomasz Konieczny w rozmowie z Jackiem Marczyńskim: „Dla młodych ludzi pragnących zajmować się pisaniem o muzyce takie warsztaty są najlepszą okazją do zdobycia praktycznych umiejętności. Krytyk powinien umieć wykorzystać swoją wiedzę także wtedy, gdy szybko musi zwerbalizować własne wrażenia, sformułować autorską opinię. Tego właśnie wymaga praca przy tworzeniu relacji z konkursowych, codziennych przesłuchań. To zadanie zamierzam powierzyć uczestnikom warsztatów” – mówi Jacek Marczyński.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zrefunduje uczestnikom warsztatów koszty zakwaterowania i podróży w wysokości określonej w regulaminie oraz zapewni bezpłatny wstęp na przesłuchania i koncerty Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. Lilianną Zalesińską z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ([email protected]; +48 785 360 000).

PODCASTY I GALERIE