Warsztaty dobrego zachowania w Polskim Dworze na Litwie

Zarząd Miejski Związku Polaków na Litwie w dn. 19 czerwca 2019 r. organizuje warsztaty savoir-vivre skierowane do uczniów szkół polskich na Litwie. Warsztaty odbędą się w autentycznym polskim dworze na Litwie – w Gaczanach, a poprowadzi je właściciel majątku baron Piotr Rosen.

zw.lt
Warsztaty dobrego zachowania w Polskim Dworze na Litwie

Fot. Organizatorzy

W dzisiejszym, często pędzącym na oślep, świecie ludzie chcą żyć wygodnie i „na luzie”, być wolni, cieszyć się życiem i „używać życia”. W tym pędzie często trudno o refleksję, czy zadanie sobie istotnych pytań: Do czego służą dobre maniery? Czy warto o nich mówić? Czy warto je propagować w dzisiejszym świecie? A okazuje się, że są one nieodzowne. To one decydują o tym, czy jesteśmy ludźmi, a może nawet – czy stajemy się ludźmi.

Pojęcie „savoir-vivre” oznacza zasady dobrego wychowania. Jest to wiedza o tym, jak należy się zachowywać w różnych sytuacjach życiowych: w teatrze, podczas kolacji biznesowej, czy podczas rodzinnego spotkania. To także reguły dotyczące zachowania wobec poszczególnych osób (przełożonych, klientów, współpracowników, teściów, osób starszych, itp.). Ważne jest nie tylko to, jak się zachowujemy i czy przestrzegamy określonych zasad. Na etykietę składa się również dopasowany do okoliczności strój, gestykulacja, ton głosu, makijaż, postawa ciała czy nawet uśmiech. Wszystkie te elementy budują nasz wizerunek i pozwalają odnaleźć się w każdej sytuacji.
Opanowanie reguł savoir-vivre na każdej płaszczyźnie życia nie jest łatwym zadaniem. O ile w życiu prywatnym jesteśmy w stanie sami wyczuć, jakie zachowania będą w dobrym tonie, o tyle w życiu zawodowym można się pogubić i nieświadomie popełnić faux pas. Poznanie zasad savoir-vivre podnosi kulturę osobistą człowieka.

Warsztaty mają służyć poznaniu podstawowych zasad savoir-vivre, aby w ten sposób ułatwić polskiej młodzieży start w dorosłe życie, jak również zachęcić młodych ludzi do pracy nad sobą i dążenia do doskonałości. Z kolei autentyczna atmosfera dworu i charyzma barona Piotra Rosena przyczynią do pogłębienia wiedzy o kulturze i historii Polski.

Organizatorem warsztatów jest Zarząd Miejski Związku Polaków na Litwie, a wspiera je Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Dodatkowa informacja:

Marek Kubiak

zplwilno@gmail.com

tel. +370 601 93 633

PODCASTY I GALERIE