W Wilnie spotkanie poświęcone Irenie Sendlerowej

Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zagłady (Yom Ha-Shoah), 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim oraz Roku Ireny Sendlerowej w Wilnie odbędzie się spotkanie pt. „Historia Ireny Sendlerowej“. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej.

zw.lt
W Wilnie spotkanie poświęcone Irenie Sendlerowej

Fot. Fot. PAP/R. Pietruszka

Polacy, świadkowie Zagłady, doświadczyli jej w sposób szczególny. Nie tylko zmagali się z brutalnym terrorem niemieckiego okupanta, lecz także musieli skonfrontować się z okrucieństwem hitlerowskiej eksterminacji swoich sąsiadów Żydów. W okupowanej Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, udzielanie pomocy Żydom było karane śmiercią. Mimo to wielu Polaków przeciwstawiało się złu i ratowało Żydów. W imię ocalenia drugiego człowieka, ryzykowali życie swoje i swoich rodzin. Wśród ponad 26 500 osób, które zostały uhonorowane przez państwo Izrael tytułem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” jest przeszło 6700 Polaków. Liczba ta nie oddaje jednak w pełni skali zjawiska udzielania pomocy Żydom w okupowanej Polsce, wielu Ratujących wciąż pozostaje nieznanych.

W programie:
• Spotkanie z dr Marcinem Urynowiczem (spotkanie w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski)
• Projekcja filmu Andrzeja Wolffa „Historia Ireny Sendlerowej” (film w języku polskim z litewskimi i angielskimi napisami)
• Dodatkowo, w Muzeum IX Fortu w Kownie wystawa „Żegota. Rada Pomocy Żydom” (wystawa w języku polskim i litewskim). Wystawę można będzie oglądać do 31 maja.

Wstęp wolny.

Dr Marcin Urynowicz jest polskim historykiem i pisarzem związanym z działem badawczym Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w historii Polski w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-żydowskich i ratowania Żydów przez Polaków podczas Holokaustu.

Film „Historia Ireny Sendlerowej” w reżyserii Andrzeja Wolfa to film zrealizowany na bazie unikalnych wywiadów z tytułową bohaterką. Irena Sendlerowa (1910-2008), Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, podczas okupacji szefowa wydziału dziecięcego „Żegoty”, uratowała kilka tys. dzieci żydowskich, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Dokument Wolfa to zapis rozmów reżysera z Ireną Sendlerową o czasach II wojny światowej, przeprowadzonych w ostatnim okresie jej życia.

Wystawa „Żegota. Rada Pomocy Żydom”, przygotowana przez dra Marcina Urynowicza i dra Pawła Rokickiego, opowiada o powstaniu i działalności „Żegoty”, przypomina jej głównych bohaterów oraz sylwetki niektórych podopiecznych. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.

Spotkanie odbędzie się we środę (11 kwietnia) Centrum Tolerancji przy ul. Naugarduko 10/2 o godz. 17.30. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Tolerancji Państwowego Żydowskiego Muzeum im. Gaona w Wilnie, Muzeum IX Fortu w Kownie

PODCASTY I GALERIE