W Wilnie – o represjach wobec litewskiego i polskiego podziemia

22 marca o godz. 17 w sali konferencyjnej Kompleksu Memoriału Tuskulanum (ul. Žirmūnų 1F) odbędzie się prezentacja książki "Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945" (seria: „Polska i Litwa w XX wieku. Dokumenty z archiwów służb specjalnych”, tom 1).

zw.lt
W Wilnie – o represjach wobec litewskiego i polskiego podziemia

W publikacji znalazły się dokumenty sowieckiego aparatu represji oraz litewskiego i polskiego podziemia antysowieckiego, które dotyczą bolesnych wydarzeń, mających miejsce najczęściej we wschodniej Litwie w okresie od rozpoczęcia sowieckiej okupcji w lipcu 1944 roku po zakończenie II wojny światowej w maju 1945 roku. Okres ten odznaczał się uporczywym zbrojnym oporem wobec umacniania się Związku Radzieckiego na tych ziemiach. W rozbicie oporu władze sowieckie włożyły wiele sił i środków. Chociaż w tamtym okresie antagonizmy pommiędzy Litwinami a Polakami nadal występowały, unikano wzajemnej wrogości. Dokumenty opublikowane zostały w języku litewskim i polskim.

Wydanie zostało przygotowane we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz Litewskiego Archiwum Akt Specjalnych.

Prezentacja książki odbędzie się:

22 marca 2017 roku w Wilnie
Sala konferencyjna Kompleksu Memoriału Tuskulanum (ul. Žirmūnų 1F)
Początek wydarzenia o godz. 17.00.

23 marca w Kownie
Biblioteka-Muzeum im. Prezydenta Valdasa Adamkusa Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. S. Daukanto 25)
Początek wydarzenia o godz. 16.00.

Udział wezmą:
Prezes IPN dr Jarosław Szarek,
Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk,
Dyrektor Generalny LGGRTC Teresė Birutė Burauskaitė
Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy
Zastępca Ambasadora RP na Litwie Maria Ślebioda
Dyrektor Instytutu Polskiego, radca Ambasady RP w Wilnie Marcin Łapczyński

Autorzy publikacji: dr Arūnas Bubnys, Margarita Chilińska, Edita Jankauskienė, Ovidijus Lėveris, dr Marcin Majewski, Rytas Narvydas, prof. Piotr Niwiński, dr Cyprian Wilanowski.
Recenzent dr Mindaugas Pocius.

Podczas spotkania zapewnione będzie tłumaczenie konsekutywne na/z języka polskiego i litewskiego.

Organizatorzy wydarzenia: Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz Instytut Pamięci Narodowej
Partnerem wydarzenia jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Litwa oraz Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE