W stronę skutecznego nauczania. Ruszają zapisy na szkolenia

Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, zapraszają na szkolenia.

zw.lt
W stronę skutecznego nauczania. Ruszają zapisy na szkolenia

Fot. Joanna Bożerodska

Szkolenia przyjęły za swoje motto słynne sformułowanie Celestyna Freineta „Orły nie wchodzą po schodach” i są okazją do spotkania nauczycieli-pasjonatów, dla których praca z uczniem zdolnym jest stałym elementem działań pedagogicznych.

Nasze tegoroczne spotkania, zatytułowane „W stronę skutecznego nauczania” będą składały się z trzech dwudniowych warsztatów i odbędą się w godzinach od 9:00 do 15:00 (25-26 czerwca jedna sesja oraz 27-28 czerwca druga sesja).

W tegorocznej edycji zapraszamy Państwa do udziału w jednym z trzech dwudniowych warsztatów, zgodnie z Państwa zainteresowanymi i potrzebami zawodowymi.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, przewidujemy dla uczestników materiały książkowe oraz zapewniamy katering w czasie przerw.

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe spotkania, do Państwa w pierwszej kolejności kierujemy nasze zaproszenie.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia, gdyż corocznie chętnych do udziału jest wielu.

Prosimy o wysłanie zgłoszeń przez osoby zdecydowane na pełny udział w dwudniowym szkoleniu. (liczba miejsc jest ograniczona).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: http://korona.lt/formularz.html

PODCASTY I GALERIE