VII Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

Polonistyka w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego ogłasza VII Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

zw.lt
VII Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

Fot. Antoni Radczenko

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. Eliminacje konkursowe odbędą się w dwu grupach wiekowych (młodzież szkolna oraz dorośli). W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2016 i 2017 roku).

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

• Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.
• Czas wystąpienia 10-15 minut.
• Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.
Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:
• ciekawe ujęcie tematu,
• spójność wypowiedzi,
• sugestywność wypowiedzi,
• jasność i logiczność formułowania myśli,
• poprawność językową,
• bogactwo języka,
• kontakt ze słuchaczami.

Prezentacja przemówień odbędzie się 8 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter).
Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 5 grudnia 2018 r. na adres: kon.krasomowczy@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:
1. imię, nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. temat przemówienia,
4. telefon kontaktowy i e-mail.
Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzą doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć. Warsztaty odbędą się w dniu 1 grudnia 2018 r. w godz. 10.00-14.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter). Swoje uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do dnia 28 listopada na adres: kon.krasomowczy@gmail.com lub tel. +370 615 83 489, podając swoje imię i nazwisko.

PODCASTY I GALERIE