UwB zaprasza na Quiz ekonomiczny!

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarząd Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona“ w ramach propagowania wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży polskiej na Litwie, organizują konkurs wiedzy ekonomicznej (Quiz ekonomiczny) adresowany do uczniów klas 9-11 polskich szkół z Wilna i Wileńszczyzny.

zw.lt
UwB zaprasza na Quiz ekonomiczny!

Fot. Roman Niedźwiecki

Konkurs odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku w Wilnie, w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Kalvarijų 135, sala 406.

Szczegółowe informacje:

Cel konkursu – integracja młodzieży polskiej oraz rozbudzanie zainteresowań i propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół polskich na Litwie.

Tematyka – wiedza z zakresuekonomii, zarządzania,przedsiębiorczości orazbieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej w Polsce i na Litwie.

Termin – 21.05.2019 r., godz.14.00.

Forma konkursu –test jednokrotnego wyboru.

Liczba uczestników konkursu– 30 osób.

Zgłoszenia do konkursu -zgłoszenia może dokonać nauczyciel lub inny pracownik szkoły do dnia 13 maja 2019 roku na adres e-mail: biuro@uwb.lt.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób wyłonienia laureatów–laureatami quizu zostaną trzej uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punków z testu. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez większą ilość uczestników i braku możliwości wyłonienia laureatów I, II i III miejsca w I etapie, organizatorzy przewidują II etap konkursu – pytania ustne do finalistów. O kolejności miejsc finalistów zdecyduje ilość poprawnych odpowiedzi.

Nagrody – laureaci I, II i III miejsca w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe.

Nagrody ufondował Zarząd Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona“.

Program:

13.45 – rejestracja uczestników

14.00 – Wykład: „Ważne praktyczne aspekty i szczegóły rozpoczynania własnego business’u.“ Pprzedstawiciele Zarządu Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

14.30 – 15.15 – Quiz

15.15 – 16.15 – spotkanie z Przedstawicielem Zarządu Forum Przedsiębiorczości „Korona”, gry edukacyjne

16.15 – ogłoszenie wyników

PODCASTY I GALERIE