Uwaga! Nowy konkurs „Świat jest pełen poezji”

Zapraszamy do udziału młodzież szkolną, studentów oraz wszystkich miłośników poezji.

zw.lt
Uwaga! Nowy konkurs „Świat jest pełen poezji”

Fot. zw.lt

W końcu kwietnia jak co roku odbędzie się w Wilnie konkurs poezji młodych, piszących w języku polskim.
Właśnie z myślą o nich Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich Litwy (RSLPL) przy współudziale dziennika „Kurier Wileński” każdej wiosny ogłasza konkursy poetyckie, umożliwiające młodym twórcom Wileńszczyzny zaprezentowanie swojej twórczości.

WARUNKI KONKURSU
1. Tematyka wierszy (nadsyłać nie więcej niż trzy) jest dowolna: rodzina, piękno przyrody, dom rodzinny, szkoła, przyjaźń, jakieś własne odczucia, przeżycia, moje miasto, moja wieś, czyli układamy lub wybieramy już napisane wiersze zgodnie z nazwą tegorocznego konkursu „Świat jest pełen poezji”.

2.Na pierwszej kartce, u góry, prosimy dokładnie napisać własne imię, nazwisko i obowiązkowo podać numer swego telefonu komórkowego lub domowego, czy też adres do kontaktu.

3. Na kopercie należy wskazać taki oto adres: ul. Naugarduko, 76, Vilnius, LT 03 202, Dom Kultury Polskiej. Z dopiskiem „Na konkurs ”, A. Sokołowski, (pokój 206) . Swego nazwiska ani adresu na kopercie nie trzeba podawać. Wiersze w zaklejonej kopercie można przynosić osobiście do Domu Polskiego i podawać dyżurnemu w recepcji z prośbą, aby położono w okienku 206.

4.Termin nadsyłania wierszy na konkurs upływa z dniem 26 kwietnia br. natomiast podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 kwietnia (we wtorek) w DKP, pokój 305 o godz. 16.00.

5.W konkursie mogą brać udział autorzy w wieku do 40 lat.

6. Na laureatów konkursu czekają nagrody.

7. Pytania i propozycje w sprawie konkursu można kierować do prezesa RSLPL Aleksandra Sokołowskiego, tel. 8 683 72 088.
Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich Litwy

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej
Projekt również jest współfinansowany z funduszy Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej

PODCASTY I GALERIE