Uroczystości ponarskie na Litwie

Program Uroczystości upamiętniających ofiary zbrodni ponarskiej w Wilnie, na Wileńszczyźniei i Szawlach, września 2019 r

zw.lt
Uroczystości ponarskie na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

22 września 2019 niedziela
Godz.12.00 Msza Święta w Kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie w intencji ofiar zbrodni ponarskiej. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Romualda Świrkowskiego proboszcza parafii w latach 1941-1942, zamordowanego w Ponarach.
Godz. 14.00 Uczczenie ofiar zbrodni ponarskiej – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Kazimierza Pelczara na ul. Połockiej i na symbolicznym grobie Henryka Pilścia – harcerza i żołnierza AK na cmentarzu Bernardyńskim.


23 września 2019 poniedziałek
Godz. 10.00 Memoriał Ponarski – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscu upamiętnienia Romów – ofiar zbrodni ponarskiej; obejście całego terenu memoriału
ponarskiego; zwiedzanie Muzeum w Ponarach; udział w Państwowych Litewskich Obchodach Dnia Holokaustu Żydów – oficjalna delegacja Stowarzyszenia
Rodzina Ponarska z wieńcem; rozmowy ze społecznością żydowską.
Godz. 16.00 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Polskich Ofiar II Wojny Światowej w Święcianach, spotkanie z mieszkańcami i lokalną władzą.
Godz. 17.00 Konferencja Ponarska w Nowych Święcianach (Dom Polski): wykład dr hab. Moniki Tomkiewicz IPN Gdańsk pt. „Zbrodnia w Ponarach 1941-1944”; wykład dr Marii Wieloch –
Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska pt. „25 lat działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska”. Spotkanie z mieszkańcami Święcian, Nowych Święcian,
Podbrodzia i okolic – catering.

24 września 2019 wtorek
Godz. 12.00 Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Krzyża Ponarskiego na Górze Krzyży w Szawlach, Msza Święta w intencji Ofiar oraz wszystkich, którzy dbają o zachowanie pamięci o zbrodni w Ponarach. Zwiedzanie Góry Krzyży, zapoznanie się z jej historią.

25 września 2019 środa
Godz. 14.00 Memoriał Ponarski – Kwatera Polska – główne Uroczystości Ponarskie: wystąpienie prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, wystąpienia gości, uroczysta Msza Święta, Apel Pamięci, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
Godz. 17.00 Konferencja Ponarska w Wilnie: wykład dr hab. Moniki Tomkiewicz IPN Gdańsk pt. „Zbrodnia w Ponarach 1941-1944”, wykład dr Marii Wieloch – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska pt. „25 lat działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska”, wykład historyków Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie – dr Stanislovasa Stasiliusa i Mantasa Šikšnianasa pt: „Ponary 2019: co nowego?”; wystąpienie eurodeputowanego z ramienia Sejmu Republiki Litewskiej Emanuelisa Zingerisa; złożenie kwiatów pod Tablicą Ponarską w holu DKP; dyskusja w kuluarach Domu Kultury Polskiej – catering.

26 września 2019 czwartek
Godz. 10.00 Wilno – Złożenie kwiatów przy bramie byłego wileńskiego więzienia na Łukiszkach, wizyta w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność (byłym areszcie śledczym) przy ul. Ofiarnej, złożenie kwiatów przed obeliskiem przy Muzeum.
Godz. 14.00 Zułów – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Stelą i Dębem Ponarskim oraz tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego w 101. rocznicę odzyskania niepodległości, zwiedzanie kościoła i cmentarza w Powiewiórce.

PODCASTY I GALERIE