Uniwersytet Wileński zaprasza na studia polonistyczne

UWAGA, MATURZYŚCI! Najlepsza uczelnia na Litwie - Uniwersytet Wileński zaprasza na kierunek studiów FILOLOGIA POLSKA (kod programu: 6121NX024 Lenkų filologija).

zw.lt
Uniwersytet Wileński zaprasza na studia polonistyczne

ZWRACAMY UWAGĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI:

uzyskanie PODWÓJNEJ KWALIFIKACJI – proponujemy program filologii polskiej Z DODATKOWĄ SPECJALIZACJĄ w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński. Po ukończeniu podwójnego programu studiów studenci uzyskują STOPIEŃ BAKAŁARZA ZARÓWNO W ZAKRESIE FILOLOGII POLSKIEJ, JAK I DRUGIEGO WYBRANEGO KIERUNKU (zob.: http://www.vu.lt/studijos/studentams/gretutines-studijos ).

ZACHĘCAMY DO ZŁOŻENIA PODANIA NA STUDIA PŁATNE – studia niefinansowane przez Ministerstwo Oświaty Republiki Litewskiej ZREFUNDUJE AMBASADA RP NA LITWIE!

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę wyniki następujących egzaminów:
– język i literatura litewska (egzamin państwowy) współczynnik 0,4
– język obcy (egzamin państwowy lub szkolny) współczynnik 0,2
– historia (egzamin szkolny lub ocena roczna) współczynnik 0,2
– dowolny inny przedmiot (egzamin państwowy lub szkolny, może być również język polski) współczynnik 0,2

Szczegółowej informacji udzielimy drogą mailową: polkatedra@flf.vu.lt , polonistica.vilnensis@gmail.com.

Kontakt:
Polonistikos centras / Centrum Polonistyczne
VU Filologijos fakultetas / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius
tel.: (+370) 685 681 60; (+370) 615 857 12
E-mail: polkatedra@flf.vu.lt , polonistica.vilnensis@gmail.com

Odwiedź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/maturzystom, https://www.facebook.com/vupolonistikos.centras

PODCASTY I GALERIE