Uniwersytet Edukologiczny zaprasza na studia polonistyczne

Filologia Polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym1 – to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie, dające podwójną specjalność: filologa oraz pedagoga. Odnowiony program studiów jest wzbogacony o zajęcia z przekładoznawstwa i regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub dwa semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium na uczelniach w Polsce i Czechach.

zw.lt
Uniwersytet Edukologiczny zaprasza na studia polonistyczne

Fot. Ewelina Mokrzecka

W dniach 22-26 sierpnia br. trwa dodatkowa rekrutacja bezpośrednio na LEU.

W ramach dodatkowego etapu rekrutacji należy dokonać zgłoszenia bezpośrednio na Uniwersytecie (Wilno, ul. Studentų 39, pokój 119) 22-25 sierpnia w godz. 9.00-16.00, 26 sierpnia w godz. 9.00-12.00. Można uczynić to też drogą elektroniczną.

Koszty studiów zostaną w całości pokryte przez instytucje wspierające z Polski.

Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: +370 652 41 849 lub na stronie www.leu.lt, zakładka „stojantiesiems“ →„bakalauro studijos“.

Filologia Polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym – to fascynujące studia humanistyczne, zwiedzanie okolic dalekich i bliskich, atrakcyjne życie studenckie oraz zdobycie kilku specjalizacji, poszukiwanych na rynku pracy.

PODCASTY I GALERIE