Unia polsko-litewska: sukces czy porażka?

2 marca o godz. 18 w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Plac Katedralny 4, Wilno) i 4 marca o 13.30 na Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (ul. Gedimino 44-202, Kowno) odbędzie się wykład profesora Roberta Frosta „Unia polsko-litewska: sukces czy porażka?” („The Polish-Lithuanian Union, Success or Failure?”).

zw.lt
Unia polsko-litewska: sukces czy porażka?

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Robert Frost, znany brytyjski historyk, profesor Uniwersytetu w Aberdeen (Wielka Brytania) podczas wykładu „Unia polsko-litewska: sukces czy porażka? (The Polish-Lithuanian Union: Success or Failure?)” zaprezentuje swoją nową książkę „Tworzenie polsko-litewskiej unii 1385-1569” (The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385–1569), którą wydało wydawnictwo Oxford University Press. Publikacja analizuje polsko-litewskie więzi unijne, podaje przegląd średniowiecznych wydarzeń historycznych Polski i Litwy, które zadecydowały o powstaniu wielkiej siły politycznej w ówczesnej Europie Środkowo-Wschodniej.

Książka opowiada o wielonarodowościowym, wielowyznaniowym – wspólnymi siłami utworzonym ustroju państwowym, który został uwarunkowany nie poprzez konflikty zbrojne czy przemoc, ale na zasadzie pokojowego układu pomiędzy Polską a Litwą. Od samych początków powstawania unii politycznej w 1385 r., zatwierdzonej więzami małżeńskimi już w 1386 r., na długo stała się ona atrakcyjna nie tylko dla Polaków, Litwinów, Rusinów, ale też dla Niemców, kiedy to unijne państwo polsko-litewskie objęło w połowie XV w. część Prus, a w XVI w. również i Liwonię. Nie zważając na czasem rodzące się wśród rządzących nieporozumienia, nie były one nigdy destrukcyjne i nie przysłaniały podstawowej myśli, odznaczającej się ideą wspólnego państwa oraz organizacją polityczną jej obywateli, na zasadach której powstała później monarchia elekcyjna. R. Frost prezentując różnego rodzaju interpretacje na temat unii, pokazuje, że idea politycznego modernizmu mogła być urzeczywistniona we wspólnym polsko-litewskim państwie, bez którego nie mogła by być zrozumiana adekwatnie teraźniejszość współczesnej Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi.

Wstęp wolny

Wykłady będą wygłoszone w języku angielskim (w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich z symultanicznym tłumaczeniem na język litewski)

Organizatorzy: British Council, Instytut Polski w Wilnie, Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego, Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich,Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

PODCASTY I GALERIE