Szkolenia liderskie dla Polaków z Litwy

Fundacja „Wspólnota Polska” zaprasza na bezpłatne szkolenia liderskie organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

zw.lt
Szkolenia liderskie dla Polaków z Litwy

Fot. Joanna Bożerodska

Szkolenia adresowane są do Polonii i Polek/Polaków z Belgii, Białorusi, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Mołdawii, Norwegii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Szkolenia odbędą się w Domu Polonii Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Pułtusku.

Planowane terminy szkoleń: 30.09.-13.10.2018 roku lub 14.10.-27.10.

Przewidujemy częściowy lub całościowy zwrot kosztów podróży (do 500 PLN – Ukraina, do 300 PLN – pozostałe kraje) na podstawie biletów drugą klasą. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot w wyższej wysokości – w tej sprawie proszę o kontakt mailowy. Uczestnik/uczestniczka szkolenia otrzyma zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe.

Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: m.sokolowska@swp.org.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: +48 22 556 90 44.

Szkolenia są organizowane w ramach projektu „Aktywna Polonia” współfinansowanego ze środków Senatu RP.

formularz_bezplatne_szkolenie_liderskie i program_bezplatne_szkolenie_liderskie

PODCASTY I GALERIE