Szkoła w Białej Wace poszukuje nauczyciela

Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace rejonu Solecznickiego pilne potrzebuje nauczyciela języka angielskiego do klas 10 – 12 (na 10 godzin).

Szkoła w Białej Wace poszukuje nauczyciela

Fot. Archiwum szkolne

Zwracać się pod numer telefonu 8-380-43380, lub komórkowy 8-69986446.”

Dyrektor Mirosława Szostak.

PODCASTY I GALERIE