Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela ogłasza zapis uczniów

Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie oraz Filia nauczania podstawowego im. Antoniego Wiwulskiego z polskim i rosyjskim językiem nauczania serdecznie zaprasza dzieci na rok szkolny 2016-2017 do grup przygotowawczych i do klas pierwszych przy ul. Antakalnio 33 i Minties 3.

zw.lt
Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela ogłasza zapis uczniów

Fot. Archiwum

Dzieciom zapewniamy:

Opiekę nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, dobre warunki nauki i zabawy, zajęcia z rytmiki i tańca towarzyskiego w zespole szkolnym, kółka matematyczne, dramatyczne, plastyczne, sportowe, robotyki oraz język litewski i angielski od klasy przygotowawczej, pomoc specjalistów o wysokich kwalifikacjach.
W szkole działa świetlica. Grupy przygotowawcze są czynne w dniach pracy od godz. 7.30 do 18.00.

Kontakty:
tel. szkoły (8 5) 2342087 , tel. filii (8 5) 2767518
panie przyszłych klas pierwszych: szkoła-867081794; filia-864679062
panie grup przygotowawczych: szkoła-861809217; filia-860338264

PODCASTY I GALERIE