Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Prezydent Miasta Torunia serdecznie zapraszają do udziału w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.

zw.lt
Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”

Zjazd będzie kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie. Tegoroczne będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji, jak i kolejnych, poświęconych metodyce dwujęzyczności i specjalistycznym zagadnieniom dydaktycznym. W ramach proponowanych bloków tematycznych połączonych wspólną ideą zawartą w haśle: „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej: Rodzina, Szkoła, Kościół.”

Uczestnicy będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu budowania i podtrzymywania polskości w każdej z trzech ważnych instytucji: rodzinie, szkole, kościele. W każdej z proponowanych sesji zaplanowaliśmy udział uznanych autorytetów naukowych oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej zjazdu.

Tradycyjnie już oprócz wykładów, warsztatów i paneli przewidujemy atrakcyjny program towarzyszący, w ramach którego odbędzie się m.in. gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku, koncerty czy wspólne poznawanie ciekawych miejsc w Toruniu. Tradycyjnie już w czasie przerw i imprez towarzyszących będzie można spotkać się z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji parlamentarnych, co da możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i sugestie.

Wydarzenie objęła patronatem honorowym małżonka prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda.

Rekrutacja na to wydarzenie trwa do 15 kwietnia 2019r. Więcej informacji na stronie: http://wspolnotapolska.org.pl/zjazdnauczycieli/

PODCASTY I GALERIE