Studiuj filologię polską!

Centrum języka polskiego i kultury polskiej byłego Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego informuje, że w wyniku reorganizacji szkolnictwa wyższego od 1 lipca br. jesteśmy w składzie Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universitetas – VDU), jednak 4-letnie studia bakalarskie filologia polska ze specjalizacją nauczycielską (kod programu 6121MX018) nadal będą realizowane w Wilnie.

zw.lt
Studiuj filologię polską!

Fot. Joanna Bożerodska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI NA I ROK POLONISTYKI!

Kandydaci na studia polonistyczne powinni w systemie LAMA BPO wypełnić zgłoszenie na studia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, wybierając:
Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai,
Studijų kryptis – Pedagogika,
Programos pavadinimas – Lenkų filologija,
Programos valstybinis kodas – 6121MX018.

Kandydaci powinni uczestniczyć w teście motywacyjnym, który daje możliwość zdobycia dodatkowo 1 lub 2 punktów. Test motywacyjny odbędzie się w dniu 17 lipca. Aby mieć możliwość udziału w teście, należy w systemie LAMA BPO zarejestrować się do 15 lipca włącznie.

W roku bieżącym istnieje możliwość dostania się na studia bezpłatne. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania się na studia niefinansowane przez państwo litewskie. Koszty studiów płatnych w całości zostaną pokryte przez instytucje wspierające z Polski (stale korzystamy z życzliwego wsparcia Ambasady RP w Wilnie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”).

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z rekrutacją i programem studiów. Informacji udzielamy pod tel. +370 685 66282 lub +370 652 41849.

PODCASTY I GALERIE