Staż metodyczny dla nauczycieli szkół polskich na Litwie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP ma zaszczyt zaprosić wszystkich nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i historii uczących w szkołach polskich na Litwie na staż metodyczny w Wilnie w dniach 10 – 14 września 2018 r.

zw.lt
Staż metodyczny dla nauczycieli szkół polskich na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę stażu, który obejmować będzie dwa etapy. Etap pierwszy to przygotowanie teoretyczne z metodykami Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP. Etap drugi to hospitacje lekcji i praktyki w Gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Wilnie – długoletniego partnera Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zatem każdy staż to zarówno hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli Gimnazjum i metodyków ODN SWP, jak i udział w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu aktywizujących metod nauczania i pracy nad wszystkimi komponentami języka: rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Udoskonalą Państwo także swój warsztat pracy m.in. poprzez umiejętność budowania konspektów i scenariuszy lekcji w oparciu o metody wprowadzone podczas zajęć. Dzięki wymianie doświadczeń z metodykami ODN SWP, będą Państwo w stanie jeszcze lepiej przygotować się do każdej lekcji uwzględniając indywidualne cele ucznia i jego poziom językowy. Staże przygotują Państwa do jeszcze lepszej pracy w swoich szkołach, a co za tym idzie, do podniesienia jakości nauczania w placówce, co skutkować będzie podniesieniem wskaźnika frekwencji uczniów w szkołach.

Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W ramach stażu:

1. wyposażymy uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się, zajęcia warsztatowe
2. udoskonalimy Państwa wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz j.polskiego
3. pokażemy jak wspomóc uczniów z identyfikacją z ojczystą tradycją
4. rozwiniemy umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii,
5. pokażemy metody i formy angażujące grupę w proces uczenia się
6. udoskonalimy Państwa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, w tym rozpoznawania potrzeb uczniów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
Aby zarejestrować się na staż należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do 23 sierpnia 2018 roku. Potwierdzenia będziemy wysyłać Państwu do 30 sierpnia.
Formularz do wypełnienia na stronie  http://odnswp.pl/staz-metodyczny-w-wilnie/

PODCASTY I GALERIE