Startuje konkurs fotograficzny Instytutu Polskiego oraz POT „Wakacje w Polsce!”

Wakacje w Polsce?! Tak, to świetny pomysł! Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną ogłasza wielki konkurs fotograficzny pod hasłem „Wakacje w Polsce”. Konkurs ma służyć promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, w którym można ciekawie i pożytecznie spędzać czas, zarówno podczas krótkiego weekendu, jak i dłuższych wakacji.

zw.lt
Startuje konkurs fotograficzny Instytutu Polskiego oraz POT „Wakacje w Polsce!”

Fot. Ewelina Mokrzecka

Byliście kiedyś w Polsce na wakacjach lub na zakupach? Mijaliście Polskę w drodze na południe, czy zachód Europy? A może dopiero planujecie wyjazd do kraju nad Wisłą? Ciekawych miejsc i pomysłów na weekend lub wakacje w Polsce nie brakuje – piękne wybrzeże Bałtyku, majestatyczne góry, pełne atrakcji miasta, świetne festiwale muzyczne, filmowe bądź teatralne. A to wszystko na wyciągnięcie ręki. Dzięki dobrym połączeniom drogowym i lotniczym, dobrej bazie hotelowej oraz wciąż atrakcyjnych cenach, wakacje w Polsce zapamiętacie na długo.

Instytut Polski w Wilnie, kontynuując prowadzone od wielu już lat działania mające na celu promocję Polski jako atrakcyjnego turystycznie miejsca, zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Wystarczy nadesłać ciekawe zdjęcie zrobione w Polsce, pokazujące piękno przyrody, zabytki, ciekawe miejsca, fajnie spędzony czas. Autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej polubieni na profilu Instytutu na Facebooku, wygra weekendowy pobyt w Gdańsku wraz z przelotem dla dwóch osób. Na zdobywców kolejnych miejsc czekają inne ciekawe nagrody rzeczowe ufundowane przez Polską Organizację Turystyczną, głównego partnera konkursu.

Konkurs trwa od 15 czerwca do 10 września 2018 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na konkursowy adres mailowy atostogos.lenkijoje@gmail.com zdjęcia lub kilku zdjęć (maksymalnie 3 szt.) zrobionych w Polsce, z opisem wskazującym miejsce jego wykonania: miasto i nazwa obiektu oraz podaniem swego imienia i nazwiska oraz nazwy użytkownika na Facebooku (jeżeli jest się posiadaczem konta na FB).

11 września 2018 r. wszystkie nadesłane na Konkurs zdjęcia zostaną opublikowane na profilu Instytutu Polskiego w Wilnie w specjalnej zakładce konkursowej „Wakacje w Polsce” / „Atostogos Lenkijoje”. Od 11 do 20 września 2018 r., rozpocznie się internetowe głosowanie. Trzy najciekawsze zdjęcia, które zdobędą najwięcej polubieni (tzw. „lajków”) otrzymają nagrody. Laureatów wskażemy 21 września!

Różnorodność krajobrazu Polski nie pozostawia obojętnym nawet najbardziej wymagającego turystę, który „wszystko już widział” w internecie. Pnące się w niebo szczyty Tatr, urzekające Bieszczady i tajemnicze Karkonosze oferują łyk świeżego powietrza i zachwycające widoki, które po utrwaleniu na zdjęciach bez wątpienia wywołają lawinę „polubień” w sieciach społecznościowych. Polska – to kraj dokąd warto przyjechać i wszystko zobaczyć na własne oczy oraz oczywiście wziąć udział w konkursie.

Regulamin Konkursu na stronie www.lenkijosintitutas.lt w zakładce „Do pobrania” oraz na profilu FB Instytutu Polskiego w albumie „Wakacje w Polsce”.

Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Wilnie. Projekt realizowany jest we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Konkurs wspierają partnerzy informacyjni: Portal „15min.lt”, czasopisma „Keliauk” oraz „Kelionės ir pramogos“, radio „Znad Wilii” i portal „ZW.lt”.

REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE W POLSCE”

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wakacje w Polsce” / „Atostogos Lenkijoje” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Polski w Wilnie (z siedzibą w Wilnie przy przy ul. Didžioji 23, 01128 Wilno, NIP: 1323814682), dalej zwany „Organizatorem”.
3. Partnerem Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna (z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613, NIP: 525-21-50-196, REGON 016213775).
4. Organizator funduje nagrodę główną – weekend w Polsce (przelot na trasie Wilno-Gdańsk-Wilno i dwa noclegi w Gdańsku) dla dwóch osób.
5. Partnerem i właścicielem nagród rzeczowych za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca jest Polska Organizacja Turystyczna.
6. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.).
7. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany ani zarządzany przez serwis Facebook. Informacje udostępniane przez Uczestników Konkursu przekazywane są Organizatorowi.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Litwy, którzy już byli lub zamierzają przyjechać do Polski, do podzielenia się wrażeniami z pobytu poprzez wysyłanie fotografii, które obrazują w najlepszy sposób atrakcyjność Polski pod względem turystycznym.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na konkursowy adres mailowy: atostogos.lenkijoje@gmail.com zdjęcia (maksymalnie do 3 zdjęć) zrobionego w Polsce, z opisem wskazującym miejsce wykonania zdjęcia: miasto i nazwa obiektu oraz podaniem swego imienia i nazwiska oraz nazwy użytkownika na FB (jeżeli jest się posiadaczem konta na FB).
3. Konkurs odbywa się na profilu Instytutu Polski w Wilnie w serwisie Facebook: www.facebook.com/Lenkijosinstitutas/.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Litwy lub inne osoby na stałe mieszkające na Litwie, które w odpowiednim terminie nadeślą zdjęcie przedstawiające Polskę oraz zapoznały się z niniejszym Regulaminem.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Partnera. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, w tym pracownicy partnerów Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§3 CHARAKTER ORAZ HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 15 czerwca 2018 r. i trwa do 10 września 2018 r. włącznie.
2. 11 września 2018 r. wszystkie nadesłane na Konkurs zdjęcia zostaną upublicznione na profilu facebookowym Instytutu Polskiego w Wilnie w specjalnej zakładce konkursowej „Wakacje w Polsce” / „Atostogos Lenkijoje”.
3. W dniach 11-20 września 2018 r., po upublicznieniu zdjęć, rozpocznie się internetowe głosowanie (zaznaczanie polubień – „Like”) na upublicznione zdjęcia.
4. 21 września 2018 r. zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze miejsca), tj. autorzy trzech zdjęć, które zbiorą najwięcej polubień.
5. Autor zdjęcia z największą ilością polubień zdobywa nagrodę główną – weekendowy wyjazd do Polski (przelot Wilno-Gdańsk-Wilno oraz zakwaterowanie na 2 doby w hotelu w Gdańsku) dla dwóch osób.
6. Autorzy dwóch kolejnych zdjęć z największą ilością polubień zdobywają nagrody rzeczowe w postaci śpiworów turystycznych i gadżetów reklamowych, ufundowane przez Polską Organizację Turystyczną.
7. Zadaniem Uczestnika w Konkursie jest nadesłanie na konkursowy adres mailowy: atostogos.lenkijoje@gmail.com, zdjęcia zrobionego w Polsce, zgodnie z warunkiem określonym w § 2 pkt. 2.
8. Przesyłając zdjęcie, uczestnik deklaruje, iż to jemu przysługują wszelkie prawa autorskie, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe do publikowanego zdjęcia. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. Tylko jedno zdjęcie tego samego Uczestnika może zdobyć nagrodę w Konkursie.
9. Wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez komentarz lub zdjęcie przepisów prawa lub praw osób trzecich, będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do danego Uczestnika Konkursu, który zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w ciągu 12 godzin. W przypadku, gdy będą zachodziły uzasadnione wątpliwości, że Uczestnik naruszył prawa osób trzecich lub gdy Uczestnik nie udzieli wyjaśnień we wskazanym terminie, Organizator może usunąć post i wykluczyć zdjęcie lub zdjęcia z udziału w Konkursie.
10. Komentarz lub zdjęcie zawierający treści naruszające Regulamin, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, obraźliwe lub wulgarne a także naruszające prawa osób trzecich zostanie wykluczony z Konkursu z chwilą powzięcia przez Organizatora wiadomości o danej okoliczności skutkującej wykluczeniem.
11. Komentarz lub zdjęcie nie może zawierać danych osobowych takich, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.
12. Komentarz lub zdjęcie musi spełniać warunki regulaminu serwisu Facebook.

§4 KRYTERIA OCENY NAGRODY I ZWYCIĘZCY
1. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda w formie weekendowego pobytu dla dwóch osób w Polsce, włączając w to 2 bilety lotnicze na trasie Wilno-Gdańsk-Wilno oraz 2 doby wybranym przez Organizatora hotelu ze śniadaniem, w terminie pomiędzy 25 września a 31 października 2018 r.
2. Odbiór nagrody jest uzależniony od przeniesienia autorskich praw majątkowych do zgłoszonych zdjęć, zgodnie z postanowienia § 6 Regulaminu.
3. Nagrody rzeczowe za zdobycie II i III miejsca – śpiwory turystyczne i gadżety reklamowe Polskiej Organizacji Turystycznej.
4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę ani na pieniężny ekwiwalent jej wartości.
5. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do niej na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
6. Organizator tj. Instytut Polski w Wilnie ogłasza wyniki Konkursu na stronie Facebooku w dniu 21 września 2018 r. oraz w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku skontaktuje się ze zdobywcą nagrody poprzez adres mailowy.
7. Organizator przewiduje potrzebę podania danych osobowych przez Uczestnika, w celu wykorzystania ich do przekazania nagrody. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania nagrody.
8. Nagroda główna zostanie przekazana zwycięzcy w sposób najbardziej dogodny dla obu stron, po ustaleniu szczegółów drogą mailową.
9. Brak kontaktu ze strony Uczestnika z Organizatorem w terminie 7 dni od daty kontaktu zgodnie z ust.7 i 8 powyżej, oznacza rezygnację przez Uczestnika z nagrody i nie będą mu przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
10. W przypadku określonym w ust. 9 nagroda zostaje przekazana innemu uczestnikowi według uznania Organizatora Konkursu.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z  prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety w sieci.
4. Odbiorcą informacji zamieszczonych w Formularzu jest wyłącznie Organizator. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy publikujący zdjęcia w Konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęcia przez Organizatorów za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu w celach marketingowych jako warunek odbioru Nagrody.
2. Ponadto, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłączną licencję z prawem do substytucji do wykorzystania zdjęć na polach eksploatacji: cały świat w zakresie powielania i umieszczenia zdjęcia na stronach internetowych m.in. Facebook, Instagram i witrynach Organizatora.
3. Zgłoszenie zdjęcie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem licencji. Licencja ta jest nieograniczona terytorialnie, nieodpłatna bezterminowa.
4. Ponadto, Uczestnicy Konkursu zgłaszając zdjęcia do Konkursu oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie w ramach Konkursu zdjęcia oraz prawa do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na tych zdjęciach.
5. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich w wyniku naruszenia ich praw do zdjęć, Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpienia przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto pokryje wszelkie ewentualne szkody poniesione przez Organizatora, w tym wszelkie wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich

§7 REKLAMACJE
Organizator Konkursu nie przewiduje postępowania reklamacyjnego, co do przebiegu Konkursu.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Wilnie (www.lenkijosinstitutas.lt), w zakładce „Do pobrania” / „Atsisiųsti“.
2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu.

PODCASTY I GALERIE