Środy Literackie 2016. Muzeum Adama Mickiewicza zaprasza

W 2016 roku obchodzimy rocznice związane z życiem wybitnych profesorów UW, a mianowicie 230. rocznicę urodzin Joachima Lelewela i 260. – Jana Śniadeckiego oraz 180. rocznicę śmierci Kazimierza Kontryma i 170. – Leona Borowskiego.

zw.lt
Środy Literackie 2016. Muzeum Adama Mickiewicza zaprasza

Fot. Ewelina Mokrzecka

Uczczenie tych rocznic stanie się uroczystym wstępem do obchodów w przyszłym 2017 roku 200-lecia założenia Towarzystwa Filomatów. Szukamy tematów mniej znanych i nagłaśnianych w prasie. Planujemy zorganizowanie w 2016 roku ogółem 10. Śród Literackich.

Zapraszamy na następujące Środy Literackie:
10 lutego: Michał Elwiro Andriolli i Władysław Niewiarowicz-Tysiewicz – ilustratorzy utworów Adama Mickiewicza.
Wieczór poświęcony 180. rocznicy urodzin M.E. Andriollego. Autor odczytu – dr Helmutas Šabasevičius. Wieczór prowadzi Rimantas Šalna.
09 marca: Prof. Leon Borowski – sylwetka człowieka i naukowca.
Wieczór poświęcony 170. rocznicy śmierci L. Borowskiego. Autorka odczytu – dr Irena Fedorowicz. Wieczór prowadzi Rimantas Šalna.
13 kwietnia: Koledzy nazywali go Budrysem.
Wieczór poświęcony przyjacielowi A. Mickiewicza Wincentemu Budrewiczowi. Autorka odczytu – dr Marina Ivinskaja. Wieczór prowadzi Rimantas Šalna.
18 maja: Rektor Uniwersytetu Wileńskiego – Jan Śniadecki.
Wieczór poświęcony 260. rocznicy urodzin J. Śniadeckiego. Autor odczytu – dr Józef Szostakowski. Wieczór prowadzi Leokadia Aszkiełowicz.
15 czerwca: Jan Czeczot – przyjaciel Mickiewicza.
Wieczór poświęcony 220. rocznicy urodzin J. Czeczota. Autorka odczytu – Alicja Dzisiewicz. Wieczór prowadzi Wojciech Piotrowicz.
10 sierpnia: Prezes Towarzystwa Filaretów – Tomasz Zan.
Wieczór poświęcony 220. rocznicy urodzin T. Zana. Autor odczytu – Wojciech Piotrowicz. Wieczór prowadzi Alicja Dzisiewicz.
14 września: Królowa tonów muzycznych – Maria Szymanowska.
Autorka odczytu – Leokadia Aszkiełowicz. Wieczór prowadzi dr Józef Szostakowski.
12 października: Prace naukowe i publicystyczne profesora Uniwersytetu Wileńskiego Jonasa Lelisa.
Autor odczytu – dr Saulius Špokevičius. Wieczór prowadzi Rimantas Šalna.
16 listopada: Książka Rimantasa Šalny „Baltos gulbės nemiršta/Białe łabędzie nie umierają“.
Wieczór poświęcony 465. rocznicy śmierci Barbary Radziwiłłówny. Autor odczytu – Rimantas Šalna. Wieczór prowadzi Wojciech Piotrowicz.

7 grudnia: „Sonety krymskie” Adama Mickiewicza jako wyraz tęsknoty do ojczyzny.
Wieczór poświęcony 190. rocznicy wydania Sonetów A. Mickiewicza. Autor odczytu – dr Romuald Naruniec. Wieczór prowadzi Wojciech Piotrowicz.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy by chcieli zorganizować w muzeum Środę Literacką na własny temat, a tym samym przyłączyć się do naszego projektu. Temat Środy niekoniecznie musi być związany z imionami filomatów, filaretów lub innych przyjaciół Mickiewicza. Najważniejsze, by dotyczył epoki romantyzmu i związanych z nią twórców, znanych nie tylko w Ojczyźnie.

„Środy Literackie” będą się odbywały w Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece UW (Bernardinų 11), Tel.: (85) 279 18 79).

Początek spotkań – godz. 17.00.

PODCASTY I GALERIE