#sprzedajszkołę . Konkurs wiedzy ekonomiczno-historycznej

Zapraszamy uczniów 9-12 klas szkół polskich na Litwie do udziału w konkursie!

zw.lt
#sprzedajszkołę . Konkurs wiedzy ekonomiczno-historycznej

Fot. Organizatorzy

Pula nagród >10 000 PLN !!! Do wygrania prezenty rzeczowe.
Nauczyciele także otrzymają nagrody! 

I etap konkursu polega na zrealizowaniu do 5 listopada 2018 r. konkursowego filmu (czas trwania do 2min. 30 s.).

Motywem przewodnim konkursu jest hasło #sprzedajszkołę 
i wszystko, co z nim związane. 

II etap polega na wzięciu udziału w quizie wiedzy ekonomiczno – historycznej 8 listopada 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Uczestnicy do konkursu mogą zgłaszać się 4-osobowymi drużynami poprzez wypełnienie formularza www.korona.lt/konkurs do dnia 19 października 2018 r. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 listopada 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Spotkanie wprowadzające odbędzie się 24 października 2018 r. w sali 305 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 15:00. 

Więcej informacji: www.korona.lt/regulamin

Organizator – Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona.

Partner – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przy współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

PODCASTY I GALERIE