Spotkanie z cyklu Przystanek Historia Wilno: „Powstanie sejneńskie 1919 r.”,

19 listopada o 17.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się kolejny Przystanek Historia,.

zw.lt
Spotkanie z cyklu Przystanek Historia Wilno: „Powstanie  sejneńskie 1919 r.”,

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Przystanek Historia Wilno.

Program wydarzenia będzie obejmował wykład „Powstanie  sejneńskie 1919 r.”, który wygłoszony zostanie przez  Karolinę Dobek z Białostockiego Oddziału Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Zaprezentowany zostanie również album przygotowany do wystawy, którą będzie można oglądać w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Ponadto odbędzie się również prezentacja książki pt. „Antykomunizm Polaków w XX w.” (pod redakcją Piotra Kardeli i Karola Sacewicza). Niniejsza książka, to praca zbiorowa ukazująca różne oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku. Artykuły zostały przygotowane przez czołowych badaczy problemu wywodzących się z kilkunastu ośrodków akademickich i naukowych w Polsce.

PODCASTY I GALERIE