Spotkanie Absolwentów w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Wita Was szkoła na jedno serc drgnienie, wita w swych progach, jak dzieci rodzone. Niech w szkolnych murach ożyją wspomnienia i niech się przypomną lata zielone.

zw.lt
Spotkanie Absolwentów w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Fot. zw.lt

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli oraz Absolwentów I-XVIII promocji na TRADYCYJNE SPOTKANIE, które odbędzie się 13 lutego (piątek) 2015 r. o godz. 1800 w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II (ul. V. Druskio 11).
– Organizatorzy

PODCASTY I GALERIE