Seminarium lingwistyki kulturowej: Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków

Warsztaty edukacyjno-naukowe dla młodzieży, poświęcone badaniom nad językowym obrazem świata dwóch wspólnot etnicznych – polskiej i litewskiej jako szansa dialogu na płaszczyźnie naukowej, a także przełamywanie stereotypów językowo-kulturowych funkcjonujących w obu krajach - to cel cyklicznych spotkań, organizowanych przez Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego.

zw.lt
Seminarium lingwistyki kulturowej: Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków

Fot. Joanna Bożerodska

W   dniach 4-7 lipca  br. na Uniwersytecie Wileńskim odbędzie się pierwsze spotkanie edukacyjno-naukowe z cyklu „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”, w którym udział wezmą wykładowcy, studenci i doktoranci Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz studenci i doktoranci z Wydziału Filologicznego oraz Historycznego, osoby pochodzenia polskiego i litewskiego, a także uczniowie starszych klas gimnazjów polskich i litewskich.  

Warsztaty poprowadzą wybitni  językoznawcy z Lublina prof. Jerzy Bartmiński i prof. Stanisława Niebrzegowska – założyciele etnolingwistyki kognitywnej w Polsce, których badania i stosowana metodologia jest szeroko znana w Europie. 

Oprócz polskich naukowców warsztaty będą prowadzili też badacze z Litwy –  prof. Irena Smetonienė i prof. Krystyna Rutkowska. 

Celem seminarium są badania nad językowym obrazem świata dwóch wspólnot etnicznych – polskiej i litewskiej, którą łączy wspólna przestrzeń językowo-kulturowa. Spotkania będą miały charakter sesji naukowo-dydaktycznyc. Młodzież będzie analizowała i porównywała kolejne nazwy wartości, ważne dla obu kultur, stanowiące podstawę tożsamości i budujące dialog między obu narodami, sprzyjające porozumieniu i nawiązaniu bliższych kontaktów.

Jak wiadomo, wartości stanowią rdzeń każdej kultury, więc analiza wybranych pojęć z różnych perspektyw językowych ma pokazać, co w językach polskim i litewskim jest wspólne, co odmienne, co odpowiedzialne za bariery w komunikacji międzykulturowej, na czym polega „jedność w różnorodności”.  Analizując genezę tych pojęć, nieuniknione jest nawiązanie do wspólnej historii i doświadczeń społecznych, co pozwoli na nowo je odczytać i w miarę obiektywnie zinterpretować, wykorzystując narzędzia naukowe – językoznawcze i kulturowe, a to znaczy jak najbardziej obiektywne.

Podstawową korzyścią tych spotkań będzie zdobyta wiedza o wartościach kulturowych w różnych, ale jednocześnie bliskich sobie wspólnotach językowo-komunikacyjnych. Badania przyniosą odpowiedź na pytanie o wartości wspólne Polakom i Litwinom oraz ich różniące.

W kontaktach polsko-litewskich da szansę dialogu na płaszczyźnie naukowej, więc obiektywnej, i pozwoli na przełamywanie stereotypów językowo-kulturowych funkcjonujących w obu krajach, utrwalonych w zideologizowanych dyskursach publicznych.  

Przyczyni się do umacniania świadomej postawy tożsamościowej Polaków na Litwie, doprowadzi do zrozumienia tej ogromnej wartości, którą jest język polski na Litwie, pomoże uświadomić, jaką rolę on odgrywał w przeszłości i jak ważne funkcje pełni obecnie.

Sponsorzy: Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”, Instytut Polski w Wilnie, Litewska Rada Naukowa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE