Seminaria o inicjatywie Trójmorza w Wilnie i Kownie

Instytut Polski oraz Ambasada RP w Wilnie we współpracy z Ambasadą Rumunii oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, organizuje dwa otwarte seminaria poświęcone idei Trójmorza.

zw.lt
Seminaria o inicjatywie Trójmorza w Wilnie i Kownie

Inicjatywa Trójmorza to, zainicjowana przez Polskę i Chorwację, platforma współpracy dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Trójmorze może być szansą dla krajów naszego regionu, do pokonania barier infrastrukturalnych i dostrzeżenia wzajemnej atrakcyjności rynków. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.  Pierwszy szczyt Trójmorza odbył się w 2016 roku w Dubrowniku (Chorwacja), w 2017 roku w Warszawie z liderami państ regionu spotkał się prezydent USA Donald Trump. Kolejny szczyt planowany jest na 2018 rok w Rumunii.

Seminaria-dyskusje odbędą się:
• 16 kwietnia w godz. 11.00-13.00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (V. Putvinskio g. 23, 311 salė, Kaunas).
• 16 kwietnia w godz. 17.00-18.30 w Instytucie Polskim w Wilnie (Didžioji g. 23, Vilnius).

W seminariach wezmą udział eksperci: dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Polska), dr Olivia Toderean (Wydział Analiz Politycznych i Planowania MSZ, Rumunia), dr Alpo Rusi (Finlandia), Dainius Baublys (zastępca dyrektora Departamentu Państw Europejskich MSZ RL). Moderować będą: w Wilnie prof. dr Mindaugas Jurkynas (Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa) oraz w Kownie Mindaugas Norkevičius (Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

Udział w seminariach jest bezpłatny. Odbędą się one w jęz. angielskim bez tłumaczenia.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Rumunii w Wilnie, Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

PODCASTY I GALERIE