Ruszył nabór wniosków dotyczących ochrony polskiego dziedzictwa poza granicami kraju

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów MKiDN na rok 2020. Termin składania wniosków w naborze upływa 29 listopada 2019 roku.

zw.lt
Ruszył nabór wniosków dotyczących ochrony polskiego dziedzictwa poza granicami kraju

Fot. zw.lt

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów MKiDN na rok 2020. Termin składania wniosków w naborze upływa 29 listopada 2019 roku.

Nabór do wcześniej ogłoszonego Programu „Ochrona zabytków” upływa 31 października. Poprzez Programy Ministra wspierany jest m.in. rozwój kultury muzycznej, edukacja artystyczna, działalność wydawnicza, a także ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, ochrona Miejsc Pamięci Narodowej za Granicą, promocja kultury polskiej za granicą.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

W naborze na 2020 rok Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadziło zasadnicze zmiany:

1. Uproszczono procedurę naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku). Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

2. Zmodyfikowano formę prezentacji procedur – zasady ubiegania się o wsparcie zostały zawarte w Ogłoszeniu Ministra KiDN w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020. Komplet informacji na temat danego programu jest dostępny pod linkiem Regulamin i specyfikacja.

3. Rozszerzono zakres programu Promesa MKIDN.

4. Stworzono program pn. Narodowa kolekcja sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego realizowane będą zadania objęte dotychczas dofinansowaniem w ramach programów Narodowe kolekcje sztuki współczesnej oraz Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian, regulamin i wytyczne dostępne są tutaj.

PODCASTY I GALERIE