RPZPiT ,,Wileńszczyzna” prosi o 1,2 % podatku dochodowego

"Zespół w 2021 roku będzie obchodził swoje 40-lecie. Przygotowania do jubileuszu wymagają zarówno wysiłku organizacyjnego jak i wkładu finansowego. Można go wesprzeć przekazując 1,2 proc. podatku dochodowego.

zw.lt
RPZPiT ,,Wileńszczyzna” prosi o 1,2 % podatku dochodowego

     „Oczekując i wierząc w szybki powrót życia muzycznego i żywej muzyki w nasze życie kierujemy prośbę do wszystkich  sympatyków  i przyjaciół RPZPiT ,,Wileńszczyzna” o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego na potrzeby naszego Zespołu. Wsparcie Zespołu będzie Państwa wkładem w pielęgnowanie rodzimego folkloru polskiego  Ziemi wileńskiej i pomocą  oraz docenieniem pracy młodzieży i kierownictwa  RPZPiT ,,Wileńszczyzna”. Zespół w latach 2017-2019 miał ponad 60 występów na Litwie, w Polsce i Francji wykonując pieśni i tańce polskie, jak i muzykę sakralną. Zespół w 2021 roku będzie obchodził swoje 40-lecie. Przygotowania do jubileuszu wymagają zarówno wysiłku organizacyjnego jak i wkładu finansowego” – zwraca się do swoich sympatyków „Wileńszczyzna” .

Aby wesprzeć nasz zespół, należy wykonać następujące kroki:

1. Podłączyć się do systemu EDS https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

2. W górze na pasku meniu wybrać Deklaravimas -> Pildyti formą.

3. Wybrać „Prašymas skirti paramą

4. Wypełnić formę FR0512 v.4:

(!) 1-4  swoje dane osobowe
(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2019 m.
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – X
(!) E1 Gavėjo tipas – 2
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 300154058
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2
(!) E5 – 2023 (jeśli przekazujemy podatek za więcej niż jeden rok podatkowy).

5. W wciskamy czerwony wykrzyknik – Klaidų tikrinimas.

6. W górze po prawej stronie wciskamy- Pateikti deklaracją.

VMI  konsultuje pod numerem 8 5 2553190.

Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc i zapraszamy Państwa na nasze koncerty.

Więcej informacji o działalności zespołu na Facebooku.

https://www.facebook.com/wilenszczyzna/
PODCASTY I GALERIE