Rola języka w kształtowaniu tożsamości. Nieodpłatne szkolenia EFHR dla nauczycieli

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ma zaszczyt zaprosić wszystkich nauczycieli na nieodpłatne szkolenia pt. „Rola języka w kształtowaniu tożsamości”, które odbędą się 30 września o godz. 9 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno).

zw.lt
Rola języka w kształtowaniu tożsamości. Nieodpłatne szkolenia EFHR dla nauczycieli

Fot. FB/EFHR

Szkolenie przeprowadzi doktor nauk humanistycznych, obecnie profesor w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego Krystyna Rutkowska. Obszary zainteresowań naukowych Pani profesor obejmują językoznawstwo słowiańskie i bałtyckie; dialektologia, socjolingwistyka, etnolingwistyka; wielojęzyczność w aspekcie diachronicznym i synchronicznym; piśmiennictwo religijne i biblistyka.

Na spotkaniu będą poruszone takie tematy, jak:

1. Tożsamość narodowa a postawa obywatelska w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym.
2. Język a tożsamość, stan współczesny języka polskiego.
3. Kultura etniczna w warunkach wielokulturowości.

Szkolenie jest organizowane w ramach realizacji piątej edycji projektu „Europejczycy, Polacy Obywatele”. Każdy uczestnik szkoleń i zaangażowany w projekt nauczyciel otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie bądź szkoleniu, a zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Przeznaczona jest również nagroda specjalna dla nauczyciela – 10-dniowy pobyt w klinice rehabilitacyjnej w Krojantach dla 1 osoby!

Spotkanie zostanie połączone ze spotkaniem informacyjnym o projekcie. Więcej o projekcie można znaleźć tutaj.

Nauczycieli, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach, a także gotowych do zaangażowania się w realizację projektu prosimy o kontakt pod numerem: +370 691 50 822 lub e-mail wos@efhr.eu lub szkolenia@efhr.eu

PODCASTY I GALERIE