Rekrutacja uzupełniająca na studia polonistyczne

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Wydziale Filologicznym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia polonistyczne.

zw.lt
Rekrutacja uzupełniająca na studia polonistyczne

Fot. Joanna Bożerodska

Filologia Polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym – to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie, dające podwójną specjalność: filologa oraz pedagoga. Odnowiony program studiów jest wzbogacony o zajęcia z przekładoznawstwa i regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub dwa semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium na uczelniach w Polsce i Czechach.

W dniach 6-8 sierpnia trwa rekrutacja uzupełniająca.

W ramach uzupełniającego etapu rekrutacji należy dokonać zgłoszenia w systemie LAMA BPO od 6 sierpnia (od godz. 17.00) do 8 sierpnia 2016 roku, wpisując się na studia płatne (vnf).

Koszty studiów płatnych zostaną w całości pokryte przez instytucje wspierające z Polski.

Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: +370 685 66 282.

Filologia Polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym – to fascynujące studia humanistyczne, zwiedzanie okolic dalekich i bliskich,
atrakcyjne życie studenckie oraz zdobycie kilku specjalizacji, poszukiwanych na rynku pracy.

PODCASTY I GALERIE