Rekrutacja na Filię UwB w Wilnie

Przyjdź na studia licencjackie ekonomii lub informatyki na Filii Uniwersytetu w Białymstoku w swoim ulubionym mieście - Wilnie.

zw.lt
Rekrutacja na Filię UwB w Wilnie

Fot. Małgorzata Kozicz

W przypadku uzyskania pozwolenia ze strony litewskiej zostanie uruchomiony kolejny kierunek – europeistyka.

Zakończyłeś licencjat? Czekamy na studiach magisterskich na kierunku ekonomia! Śpiesz się, bo liczba miejsc jest ograniczona. I tura rekrutacji kończy się 31 lipca. Więcej informacji możesz uzyskać pod numerem telefonu 2 76 67 39 lub na stronie www.uwb.lt

Zalety studiów na Wydziale Ekonomiczo-Informatycznym w Wilnie:

Studia licencjackie trwają 3 lata, magisterskie – 2 lata;
Wykłady i ćwiczenia w języku polskim;
Nauka odbywa się w Wilnie;
Dyplom jest uznawany na Litwie, w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej
Opłata za studia licencjackie tylko 434 EUR rocznie, magisterskie – 724 EUR;
Kadra naukowa z Uniwersytetu w Białymstoku oraz litewskich uczelni wyższych (m. in. z Uniwersytetu Wileńskiego, Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina, Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego);
Studenci mają takie same prawa, jak studenci uczelni litewskich (mają litewską legitymację studenta, uprawniającą do zniżek na transport i opiekę zdrowotną);
Na uczelni działają koła naukowe (Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. Friedricha von Hayeka oraz Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna von Neumanna) oraz sportowe (koszykówka, siatkówka, wschodnie sztuki walki;
Niepowtarzalna okazja doświadczenia niezwykle ciekawego i barwnego życia studenckiego.

Kandydat na studia powinien złożyć u nas następujące dokumenty:
Oryginał świadectwa dojrzałości;
Kserokopia strony dowodu osobistego/paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi;
Opłata rekrutacyjna w wysokości 23 euro (płatność na miejscu);
Zaświadczenia lekarskie (z dopiskiem „Mokytis gali”);
4 zdjęcia (3cm x 4cm).

Wybierz studia, po których będziesz miał pracę!

PODCASTY I GALERIE