Recital fortepianowy

Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy Krzysztofa Markiewicza - 29 sierpnia 2014 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Recital fortepianowy

W programie: J.S. Bach, L.Van Beethoven, F.Chopin, F.Liszt

Wstęp wolny!

Krzysztof Markiewicz urodził się 24 lipca 1989 r. w Wilnie. Od 1996 r. uczył się śpiewu solowego w szkole muzycznej „Lyra”, po czym kontynuował naukę w szkole muzycznej im. Balysa Dvarionasa, wstępując do klasy fortepianu T. Radowicz. Grę na fortepianie studiował również na Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie w klasie prof. V. Vitaitė. Wykonawca jest laureatem kilku konkursów pianistycznych m.in. Balysa Dvarionasa, „Musica Amabile” i innych. W 2003 r. przyznano mu premię Królowej Morty. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie u prof. Alicji Palety-Bugaj.

PODCASTY I GALERIE