Promocja książki Moniki Tomkiewicz o więzieniu na Łukiszkach

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Zarząd Główny oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku serdecznie zapraszają na promocję najnowszej książki dr Moniki Tomkiewicz „Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953”.

zw.lt
Promocja książki Moniki Tomkiewicz o więzieniu na Łukiszkach

Fot. Organizatorzy

W trakcie spotkania autorka przybliży historię więzienia łukiskiego oraz jego rolę w w systemie niemieckiego i sowieckiego aparatu represji. Omówi pokrótce zbrodnie popełnione w latach 1944-1947 na żołnierzach Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, którzy zostali pogrzebani na terenie folwarku Tuskulanum w Wilnie. Ważnym aspektem wystąpienia będzie również zobrazowanie powojennych postępowań karnych toczących się przed sądami radzieckimi, niemieckimi, polskimi, amerykańskimi i litewskimi wobec sprawców prześladowań ludności zamieszkałej na Ziemi Wileńskiej. Dodatkowo w trakcie pokazu multimedialnego autorka przybliży gościom swój warsztat pracy nad publikacjami naukowymi.

Doktor Tomkiewicz jest pracownikiem naukowym gdańskiego Oddziału IPN specjalizującym się w badaniach nad okupacją niemiecką na północno-wschodnich Kresach II Rzeczpospolitej oraz nad eksterminacją ludności polskiej na terenie Pomorza w latach 1939-1945. Jest też autorką kilkunastu pozycji naukowych, w tym nominowanej do nagrody za najlepszą książkę historyczną 2008 roku publikacji „Zbrodnia w Ponarach 1941-1944”.

W promocji weźmie udział Kierownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof kustosz Elżbieta Grot, która przedstawi sylwetkę Błogosławionej Siostry Julii Stanisławy Rodzińskiej przełożonej Domu Sióstr Dominikanek w Wilnie, kierowniczki Zakładu dla Sierot oraz Państwowej Szkoły Powszechnej im. Matki Boskiej Ostrobramskiej. W czasie okupacji niemieckiej oskarżona o współpracę z AK została aresztowana 12 lipca 1943 r., wtrącona do więzienia na Łukiszkach. Po roku pobytu w izolatce została przeniesiona do obozu karnego w Prawieniszkach a stąd do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof, w którym przebywała od 9 lipca 1944 r. jako więzień polityczny nr 40 992. W czasie epidemii niosąc pomoc chorym na tyfus plamisty Żydówkom zaraziła się. Zmarła w obozie 20 lutego 1945 r.
Kierownik Elżbieta Grot jest badaczem historii KL Stutthof i losów więźniów. Jest autorką, między innymi książki o błogosławionych męczennikach obozu Stutthof. Od 1996 r. pomaga stronie litewskiej w zbieraniu dokumentacji do procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Prof. Alfonsasa Lipniunasa i popularyzacji tej postaci w Polsce.

Ponadto w programie zaplanowano wystąpienie Kustosza Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Przemysława Namsołka, który przybliży zebranym działalność Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w zakresie upamiętniania polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej. Przemysław Namsołek jest Członkiem Zarządu Głównego i Wiceprezesem Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Wiceprezesem Stowarzysznia „Rodzina Ponarska” , który od wielu lat czynnie działa na polu popularyzatorstwa i upamiętniania ofiar zbrodni popełnionej w latach 1941-1944 w Ponarach.

Serdecznie zapraszamy w środę, 7 listopada o godzinie 17.30 do Sali Nr 302 Domu Kultury Polskie w Wilnie przy ul. Naugarduko g. 76.

PODCASTY I GALERIE