Promocja albumu IPN „Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889–1936”

18 grudnia o godz. 17 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się promocja albumu "Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889–1936" z udziałem współautora dr hab. Piotra Kardeli, dyrektora oddziału IPN.

zw.lt
Promocja albumu IPN „Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889–1936”

Fot. Organizatorzy

Album poświęcony postaci gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, legionisty, uczestnika I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920, następnie czołowego działacza obozu sanacyjnego. Był jednym z najbliższych współpracowników Marszałka Józefa Piłsudskiego, wieloletnim prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej.

„Różne drogi do Niepodległości” – dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku.

„Niepodległość w sztuce. Ikonografia, pieśni i piosenki, które prowadziły do Niepodległości”- dr Jarosław Schabieński, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku.

„Problematyka walki o Niepodległość w zasobie Archiwum Oddziału IPN w Białymstoku” – ugeniusz Korneliuk, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku.

PODCASTY I GALERIE