Projekt „Senat Polonii Europy”- ostatnie wolne miejsca

„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarnym projektem edukacyjno – integracyjnym skierowanym do działaczy polonijnych, oraz osób promujących Polskę na kontynencie europejskim. Jest to 10.dniowy cykl spotkań, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych, którego celem jest wypracowanie propozycji kierunków politycznych dedykowanych Polonii.

zw.lt
Projekt „Senat Polonii Europy”- ostatnie wolne miejsca

Fot. pexels.com

W trakcie trwania projektu Uczestnicy wezmą udział w
profesjonalnych szkoleniach z pisania projektów oraz pozyskiwania funduszy, odwiedzą instytucje i miejsca kluczowe z punktu widzenia polskiej historii i kultury, a także odbędą liczne spotkania z osobami tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną. Wśród prelegentów i panelistów są między innymi: Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, redaktorzy Rafał Otoka Frąckiewicz i Rafał Ziemkiewicz, geopolityk dr Leszek Sykulski czy dyrektor „Teraz Polska” Michał Lipiński. A ponadto posłowie, senatorowie, ministrowie, samorządowcy, prezesi instytucji centralnych oraz liderzy z Polski działający na rzecz promocji Polski za granicą.

Czas i miejsce: 21 – 30 września 2021: Warszawa, Sulejówek, Białystok

Koszt: bezpłatny + refundacja biletów do 750 PLN, w cenie noclegi, wyżywienie i transport na potrzeby realizacji programu

Rekrutacja (1 nabór): do 8 września, ogłoszenie listy uczestników 9 września 2021 r.

(2 nabór): do 12 września, ogłoszenie listy uczestników 13 września 2021 r.

Grupa docelowa: działacze polonijni, liderzy społeczni, działacze samorządowi, dziennikarze, aktywiści, studenci, przedsiębiorcy, twórcy kultury, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych oraz placówek naukowych. Łącznie 30 pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej- przedstawicieli Polonii, Polaków mieszkających za granicą oraz
osób działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy (w tym w Polsce).

Szczegóły, szkic programu i formularz zgłoszeniowy: SENAT POLONII EUROPY- WARSZAWA/PODLASIE 21 – 30.09.2021 – Fundacja Hagia Marina

PODCASTY I GALERIE