Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie zaprasza do wspólnej modlitwy

Świat zatrzymał się tak, jak zatrzymał się 15 lat temu, gdy do domu Ojca odszedł Wielki Polak- święty Jan Paweł II. Wtedy trwało wielkie modlitewne czuwanie milionów serc ludzkich, wtedy potrafiliśmy zjednoczyć się we wspólnej modlitwie dziękując za dar jego życia i świętości. Czy potrafimy dziś tak jak wtedy trwać we wzajemnej miłości, we wspólnych nam wszystkim trudnych chwilach? W imieniu wspólnoty progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 2 kwietnia o godzinie 21.37 prosimy znów zjednoczyć się przy nim we wspólnej modlitwie prosząc o ustanie pandemii koronawirusa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia.

zw.lt
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie zaprasza do wspólnej modlitwy

Fot. Joanna Bożerodska

Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka.

Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim, Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy Wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle II, Św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

Amen.

PODCASTY I GALERIE