Prezentacja książki „Wszystko marność oprócz kochania Boga”

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie mają zaszczyt zaprosić na promocję książki pod redakcją Ilony Lewandowskiej "Wszystko marność oprócz kochania Boga". Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach.

zw.lt
Prezentacja książki „Wszystko marność oprócz kochania Boga”

Prezentacja odbędzie się 8 grudnia (czwartek) o godz. 17 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Naugarduko 76).

„Ich los był przesądzony, o czym one same dobrze wiedziały; w 1950 r. zostały zdekonspirowane i były na liście wrogów państwa. Wśród męczenniczek łagrów sowieckich znalazły się osoby wybitne, jak s. Wanda Broniszewska, której biografia i tragiczne losy (ale także święte życie stygmatyczki) są dziś powszechnie znane i opisywane. Jednocześnie otrzymujemy zbiorowy portret losów zakonnic, które poniosły śmierć lub cierpiały za wiarę i swoją wierność charyzmatowi zgromadzenia. To polskie bohaterki”.

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Żaryna

PODCASTY I GALERIE