Prezentacja książki o Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Rodziny

Pochodzące z Wileńszczyzny siostry Alicja Leuto i Teresa Jadwiga Naumowicz, napisały książkę o swoim zgromadzeniu.

zw.lt
Prezentacja książki o Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Rodziny

Ze wstępu ks. dr. Adama Szota:

„Poniższa publikacja poszerza naszą wiedzę na temat historii i działalności sióstr misjonarek Świętej Rodziny na terenie archidiecezji wileńskiej od chwili powstania pierwszych placówek w 1927 r. aż do końca XX wieku.

S. Alicja Leuto, autorka rozprawy pt. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w archidiecezji wileńskiej w latach 1927–1946 i s. Teresa Jadwiga Naumowicz, autorka rozdziału pt. Dzieje Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w archidiecezji wileńskiej (na terenie Litwy) w latach 1946–2000, należą do wspólnoty zakonnej sióstr misjonarek. Obie pochodzą w Wileńszczyzny, dzięki czemu znajomość realiów życia i funkcjonowania Zgromadzenia na tych terenach jest im znacznie bliższa.

Zapoznając się z dziejami Zgromadzenia na terenach dawnej archidiecezji wileńskiejwidać ich osobiste, emocjonalne zaangażowanie. Rozprawy nie tracą na tym, wręcz przeciwnie. Czytając je mam wrażenie, że aparat naukowy, którym autorki się posługują i przeprowadzona wnikliwa kwerenda źródeł archiwalnych (w archiwach zakonnych, kościelnych i państwowych) zostały ubogacone o element może niewymierny, ale jakże ważny dla czytelnika – o wnikliwe i wierne przedstawienie przeszłości, z której autorki same wyrosły i na której budują swe zakonne życie, pracując w Wilnie i w Ejszyszkach, dla dobra jedności chrześcijan….”

PODCASTY I GALERIE