Premiera dokumentu fabularyzowanego o Władysławie Belinie-Prażmowskim

Fundacja Pamięci Narodowej w imieniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich zaprasza na premierę dokumentu fabularyzowanego „Piosenka o Belinie” , o legendzie , twórcy kawalerii legionowej , wyzwolicielu Wilna od bolszewików 19 kwietnia 1919 roku Władysławie Belinie-Prażmowskim, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku o godz 14.30 w Sali nr.5 kina „MULTIKINO” przy ul. Ozo 18 w Wilnie.

zw.lt
Premiera dokumentu fabularyzowanego o Władysławie Belinie-Prażmowskim

Film stanowi swoistego rodzaju podróż w czasie do miejsc i wydarzeń, w których rodziła się legenda Beliny, a wraz z nią legenda Legionów i początków odradzającej się Jazdy Polskiej XX wieku.

W programie premiery m. in.: spotkanie z reżyserem Przemysławem Bednarczykiem oraz krótki film wprowadzający pt.: „A pieśń wspominać Cię będzie…” dotyczący tradycji kawaleryjskich i pamięci Władysława Beliny-Prażmowskiego.

Film zrealizowany został dzięki środkom finansowym, jakie Kielecki Szwadron Kawalerii otrzymał w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wspieranych dodatkowo przez Instytut Pamięci Narodowej, Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej, regionalne władze szczebla rządowego i samorządowego oraz p. Jarosława Rusieckiego – Przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej.

PODCASTY I GALERIE