Polonijny Bieg Niepodległości w Nowej Wilejce

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie zaprasza wszystkich miłośników sportu, a także wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Polonijnym Biegu Niepodległościowym, który odbędzie się 9 listopada 2018 roku w Nowej Wilejce, w parku Vilnelės przy skrzyżowaniu ulic Gerovės i Darželio.

zw.lt
Polonijny Bieg Niepodległości w Nowej Wilejce

Polonijny Bieg Niepodległości 2018 jest wydarzeniem które z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości 2018 będą organizowane również dodatkowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe :
1. Występ zespołu szkolnego ,,Pierwiosnki” podczas ceremonii nagradzania
2. Międzynarodowy Turniej Siatkarski o ,,Puchar POLSKI NIEPODLEGŁEJ” z udziałem drużyny Polonijnej z BIAŁORUSI (10-11-2018)
3. Występ Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej ,,Garnizon Nowa Wilejka”

Rejestracja wszystkich uczestników od godz. 10.15 do godz. 10.50 w miejscu startu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (uczestnicy, którzy nie mają ukończonych 14 lat zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców z ich podpisem).

Polonijny Bieg Niepodległościowy będzie się odbywał w 2 kategoriach:

1. Kobiety/dziewczyny (Mila Niepodległości – 1918 metrów). Start o 11.00
2. Mężczyźni/chłopcy (Mila Niepodległosci – 1918 metrów). Start o 11.30

Ceremonia nagradzania – 12.00-12.30.

Uwaga! Wszyscy uczestnicy, którzy zarejestrują się do udziału w biegu, otrzymają numer startowy i jeśli zgodnie z regulaminem ukończą bieg, wezmą udział w loterii. Rozlosowane zostaną dwie cenne nagrody – rowery o wartości ponad 200 euro każdy! (jeden wśród kobiet/dziewczyn, drugi wśród meżczyzn/chłopców).

Gimnazjum J. I. Kraszewskiego jest inicjatorem i organizatorem biegu oraz fundatorem nagród.

ORGANIZACJĄ INICJUJĄCĄ PRZEPROWADZENIE POLONIJNYCH BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI JEST STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”.

PODCASTY I GALERIE