Polonia XXI wieku. Wschód

14 listopada Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska wraz z Forum Młodych Dyplomatów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zorganizuje trzecią debatę z cyklu „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami”. Tematem kolejnego spotkania będą środowiska polskie na Wschodzie widziane z perspektywy młodzieży. Partnerem spotkania jest Koło Naukowe “Prawo i Wschód”.

zw.lt
Polonia XXI wieku. Wschód

Klub Studenta Polonijnego jest organizacją młodzieżową, która nawiązuje współpracę z polonijnymi środowiskami młodzieżowymi na całym świecie. Wysłuchanie głosu młodych jest o tyle ważne, gdyż już za kilka lat to właśnie oni będą liderami działającymi na rzecz kultywowania polskości w swoich krajach. Na spotkaniu będą obecni młodzi Polacy z Kazachstanu, Armenii, Gruzji, Ukrainy, Litwy, Białorusi i Rosji. Podczas debaty zostaną poruszone tematy postrzegania mniejszości polskich, edukacji polonijnej i wyzwań stojących przed społecznościami polskimi. Kolejnym wątkiem będzie sprawa Kart Polaka i repatriacji. Istotnym tematem rozmowy będzie motywacja Polaków ze Wschodu do rozpoczynania studiów w Polsce. Dyskusja będzie również dotyczyła świadczonej pomocy, a także tego, czy na Wschodzie rzeczywiście potrzebują paczek z żywnością. Zróżnicowanie środowisk, z których pochodzą prelegenci, wpłynie na dynamikę spotkania i ożywi dyskusję.

Linkt do konferencji znajdziemy tutaj: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7319

Celem projektu jest dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami, kierunkami rozwoju polityki polonijnej, włączeniem młodzieży do procesu integrującego działalność polonijną poza granicami, rozwój kontaktów między organizacjami polonijnymi na świecie, budowanie głębszego dialogu między instytucjami krajowymi a polonijnymi.

Koordynatorami projektu są Alina Czerska i Stanisław Aprilashvili.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencjach proszeni są o kontakt poprzez Mail: stypendia@wspolnotapolska.org.pl

PODCASTY I GALERIE