Plener artystyczny „New Form”

Plener artystyczny "New Form" będzie już dziewiątym z kolei przedsięwzięciem artystycznym zorganizowanym dla młodzieży przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Plener artystyczny „New Form”

Fot. Organizatorzy

W programie: malarstwo, fotografia, grafika, dyskusje i przeglądy filmów. Zajęcia poprowadzą dyplomowani artyści sztuk wizualnych.

12-18 sierpnia 2015 r., jez. Asveja
Zgłoszenia są przyjmowane do 17 lipca 2016 r.
e-mailem: info@polskidom.lt .
Wiek uczestników: 14-21 lat.
Wpisowe – 15 EUR

Organizator – Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Mecenat – Ambasada RP w Wilnie
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt dofinansowany jest przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL.

PODCASTY I GALERIE